FIP i musik

Dagens FIP-kursus i musik på Mulernes Legatskole handlede om den ny læreplan og eksamensform på c-niveau på stx og hf.

Materialer fra dagen – herunder deltagernes ideer til undervisningsforløb og eksamensspørgsmål – kommer til at ligge på EMU’en under FIP-kurserne i musikfaget: emu.dk > stx > Musik > FIP.

Vi linker også løbende til materialerne på gymmus.dk > Undervisning > EMU > UV-materialer > FIP.

Gymnasieskolernes Musiklærerforening opfordrer alle fra skoler, der ikke har været repræsenteret på dagens FIP-kursus, til at orientere sig i materialet.

 

Etiket: , , ,
Udgivet i Kurser, Undervisning, UV-materiale

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Fredag d. 27. oktober kl. 19-20:30 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Valg af redaktør
 • Indkomne forslag
 • Evt.

Forslag til sager, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden, Søren Hein Christiansen (formand@gymmus.dk) i hænde senest to uger før generalforsamlingen, hvorefter den endelige dagsorden tillige med formandsberetningen udsendes til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Rikke Schou Hammerum – genopstiller
 • Rikke Juel Enemærke – genopstiller ikke
 • Petur Birgir Petersen – genopstiller
 • Anne Verdelin – genopstiller
Etiket:
Udgivet i Nyheder

Videokonkurrence

Hvorfor skal man vælge musik?

Gymnasieskolernes Musiklærerforening har afsat nogle penge til at booste musikfaget, i håbet om at flere elever derved vil vælge musikfaget til.

Konceptet er en videokonkurrence, hvor eleverne kan vinde hhv. 20.000, 7.000 og 3.000 i pengepræmier.

De tre vindervideoer og evt. andre gode forslag vil blive brugt af Gymnasieskolernes Musiklærerforening i reklameøjemed på nettet og kan også bruges af dig og dine musikkolleger landet over som underviser i forbindelse med introduktion af studieretninger, hvor musik indgår.

Det ville derfor være en kæmpe hjælp, hvis du vil afspille vores introduktionsvideo for alle dine elever i løbet af den første uge af undervisningen i august måned. Ikke-musikelever må også gerne deltage.

Kravene til konkurrencen (som også fremgår af videoen) er følgende:

 1. Der skal laves en musikvideo på max. 2 minutter, der beskriver musikfaget i gymnasiet…
 2. Videoen skal beskrive fagets 4 ben:
  • Sammenspil/kor/sang
  • Den skriftlige disciplin
  • Teori
  • Musikhistorie
 3. Vindervideon indeholder:
  • Humor
  • En tydelig ”rød tråd”
  • Mulighed for at fange modtageren uden lyd
  • Kreativitet
  • Et sjovt #hashtag / slogan
 4. Jo flere, man arbejder sammen om at lave videoen, jo større vinderchance!

 

Deadline

Videoen uploades til YouTube, Vimeo eller lign. kanaler. Send link til videoen samt navn/navne og skole på afsenderen/afsendere til jf@hogym.dk senest onsdag d. 6. september 2017 kl. 20.00 [1]

Introduktionsvideon herunder kan (gen)findes på Gymnasieskolernes Musiklærerforenings facebookside, www.gymmus.dk samt Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=h92JkoIhvqY&feature=youtu.be) Du er meget velkomne til at dele videoen via andre medier.

Vi håber, at du vil hjælpe os med dette PR-projekt.

Mvh. Søren Hein Christensen
Formand

[1] NB: ved deltagelse i konkurrencen giver man automatisk samtykke til, at Gymnasieskolernes Musiklærerforening frit kan disponere over videoens indhold i kommercielt øjemed.

 

Etiket: , , , ,
Udgivet i Aktiviteter, Nodebloggen, Nyheder, Undervisning

FIP – det nye c-niveau

Kom godt i gang med det nye C-niveau

Der er åbnet for tilmelding til FIP-kurset i musik om det nye c-niveau i gymnasiereformen.

FIP afholdes på Mulernes Legatskole torsdag d. 31. august kl. 9:30-16.

TILMELDING

Tilmelding via GL-E på www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-i-2017-2018 – kurset hedder “FIP1718-40c musik; 31.08.17, Mulernes Legatskole, Odense”

FORELØBIGT PROGRAM

 • Introduktion til det nye c-niveau v. fagkonsulent Uffe Englund
 • Eksempler på tilrettelæggelse af undervisningen
 • Gruppearbejde med henblik på udarbejdelse af undervisningsmateriale og -ideer til tilrettelæggelse af undervisningen.

Etiket: ,
Udgivet i Nyheder

Musikproduktionskursus

Musikproduktion og studiet af musikalske parametre

Gymnasiereformen giver nu mulighed for at arbejde med et musikalsk produktions-
projekt med et praktisk og teoretisk indhold
som et af emnerne på musik A- og B-niveau. Desuden er der øget fokus på de musikalske parametre på musik C-niveau. Derfor tilbyder vi et kursus, der understøtter musikundervisning i forhold til de ændrede læreplaner.

Vi vil arbejde med små lydproduktioner og øvelser i programmet REAPER, der kan understøtte forståelsen af musikproduktion og ikke mindst de musikalske parametre ’klang’ og ’form’. Vi vil også se på hvordan man i REAPER har mulighed for at arbejde med filmlyd, og dermed vinkle det, så det er muligt at arbejde med forskellige medieprodukter.

Målet er, at elever på alle tre niveauer på STX, HTX og HF kan lave egentlige lyd/medie-produktioner og bruge øvelserne til at studere musikken indefra.
Elevøvelser med tilhørende lydklip/filmklip, analysemodeller, nodemateriale og program-manualer rettet mod elever præsenteres, så den enkelte lærer har konkret materiale at arbejde videre med efter kurset.
Vi inddrager en kort gennemgang af den elektroniske musiks udvikling fra Kraftwerk og frem, set ’med maskinernes øjne’.

Programmet REAPER kan afvikles på både Mac og PC og kan benyttes af eleverne uden at  de behøver købe programmet. Derved kan arbejdet foregå på elevernes egne computere. Vi arbejder os på kurset gennem de tekniske udfordringer, der kan være i brugen af programmet, og studerer, hvor man kan få hjælp til at løse eventuelle tekniske problemer. Gennem praktiske øvelser sikres det, at deltagerne ved kursets afslutning har fået et grundlæggende kendskab til, hvordan man arbejder med programmer som dette.

Tid og sted

Kursus 1 – 21.9 og 22.9 – begge dage kl. 9-16
Sted: Roskilde Gymnasium, Roskilde

Kursus 2 – 25.9 og 26.9 – begge dage kl. 9-16
Sted: Rosborg Gymnasium & HF, Vejle

Bemærk, der er tale om to identiske kurser

Kursusinstruktører

Dennis Mikkelsen, lektor i musik ved Gefion Gymnasium
Gert Uttenthal Jensen, lektor i musik ved Frederiksborg Gymnasium  

Pris

3200 kr.
I kursusafgiften er inkluderet formiddagskaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe/te begge dage samt kursusmateriale. Kurserne afholdes som eksternatkurser og kursusprisen indeholder derfor ikke overnatning.

Tilmeldingsfrist for begge kurser

Senest onsdag 30.8.2017
Der er plads til ca. 20 deltagere på kurset, som oprettes ved min. 15 deltagere

Tilmelding

Musikproduktion og studiet af musikalske parametre
Sender

Kontaktperson

Anne-Mette Appel Christiansen – kursus@vordingborg-gym.dk

Etiket: , ,
Udgivet i Kalender, Kurser, Nodebloggen

Jubilæumskursus – billeder og video

Nyd jubilæumskoncerten mm.

Vi har samlet koncertoptagelserne og diverse øve-videoer fra Gymnasieskolernes Musiklærerforenings 75 års jubilæumskursus. GOD FORNØJELSE!

Se mere

Jubilæumskursus-playlisten på Gymmus’s Youtube-kanal.

Se billeder fra kursusdagene i Materialebanken > Kurser, møder og konferencer > Jubilæumskursus 2016 > Billeder & video.

Etiket: ,
Udgivet i Jubilæum, Kurser, Slider på forside

Kanon Regions-Grandprix

Kære alle derude i regionerne

Fredag den 28. oktober løb regions-grandprixet så af stablen, som en festlig afslutning på jubilæumskurset. Det var dejligt at opleve det store engagement, overskud og den kreativitet, som de fremmødte bands udstrålede. Der var så meget gang i musikken, at publikum/kollegerne i den grad blev revet med, og kom med ud på det tæt pakkede og sydende dansegulv foran scenen.

En stor tak til alle jer ude i regionerne, der var var medvirkende til at gøre dette arrangement så festligt  🙂

Venlig hilsen

Petur Birgir Petersen

Udgivet i Regioner

Improvisation

– og kunsten at lytte

En workshop om improvisation og kunsten at lytte til rummet, lydene og stilheden

improvisation

At blive bedre til at improvisere og ikke mindst at kunne lære det fra sig. Fordybe sig og få en større forståelse for improvisationens væsen ved hjælp af nye metoder og værktøjer samt skærpe egen og elevernes evne til at lytte og på den måde skabe et mere fokuseret og kreativt rum i undervisningen.

 • Hvad vil det sige at improvisere, og hvordan bliver man bedre til det..?
 • Hvordan lærer man det fra sig..? redskaber/metoder..?
 • Hvad vil det sige at lytte mere intenst/skærpet…? Og hvordan træner man denne evne..?
 • Hvordan kan man bruge en skærpet lytteevne til at komme ind i et mere skabende og improviserende rum..?
 • Kan man starte musikundervisningen med fem minutters lytning…? til musik, ud i rummet, 
til lydene i rummet og udenfor, til hinanden, stolenes knirken, åndedrættet – samt til stilheden, der befinder sig midt imellem det hele…

Tid og sted

Torsdag 17. november 2016 kl. 9-16 på Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte

Kursusinstruktør

Michala Østergaard-Nielsen, freelance musiker (trommeslager) og komponist, uddannet på konservatori-erne i Stockholm og Malmö (2004-2009). Michala underviser i sammenspil og improvisation på to 2-årige konservatorieforberedende højskoler (Fridhem og Skurup) i Skåne og i trommer på Det Rytmiske Musik-konservatorium I København. Derudover er hun gæstelærer på musikkonservatoriet i Stockholm.

Kursusindhold

Improvisation er noget alle kan lære, uanset niveau. Det er ofte et ‘flyvsk’ begreb for mange, men dybest set er det helt enkelt.
Ved hjælp af forskellige sammenspilsøvelser og med konkrete musikalske og visuelle redskaber er det muligt at få et mere naturligt forhold til det at improvisere og at kunne lære det fra sig.
Vi vil arbejde både med helt frie improvisationer, som er fri af faste former og akkorder, samt med improvisation over akkorder og en mere fast form. 
Ved at kombinere det med en skærpet lytten, får improvisationerne mere dybde og nærvær.

Som musikundervisere og musikudøvere er det meget lytteevnen, vi bruger. Men vi træner den sjældent aktivt. Og hvor meget bruger vi den egentlig..?
Michala vil med konkrete lytte- og koncentrationsøvelser vise, at lytteevnen er en indstilling. Det er en skærpet tilstand, en ‘muskel’, som man kan træne ligeså meget som det at øve sig på sit instrument. Det er også noget, alle kan lære.

Et vigtigt formål med workshoppen er at få mange konkrete øvelser og metoder med hjem til umiddelbar anvendelse i undervisningen.

Program


Formiddag – helt fri af det pædagogiske rum

– Lytteøvelser, afslapningsøvelser og koncentrationsøvelser
– Improvisations og sammenspilsøvelser, herunder musikalske og visuelle øvelser, hvor vi spiller/ synger på
vores instrumenter
– Feedback og spørgsmål

Eftermiddag – tilbage i det pædagogiske rum

– Hvordan kan vi bruge det i vores undervisning..? Gruppearbejde, også med sammenspilsøvelser
– Musikalsk og mundtligt oplæg fra grupperne
– Opsummering og spørgsmål i plenum
– Evaluering og afrunding

Pris

1800 kr – inkl. formiddagskaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe/te samt kursusmateriale.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag 1. november 2016

Tilmelding

Download kalenderbegivenhed

Etiket: ,
Udgivet i Aktiviteter, Kalender, Kurser
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com