Materialebanken for medlemmer

To view the contents of this post, you must be authenticated and have the required access level.

Etiket: , ,
Udgivet i Nodebloggen, Undervisning, UV-materiale

Arrangementer

To view the contents of this post, you must be authenticated and have the required access level.

Etiket: , ,
Udgivet i Nodebloggen, Slider på forside, Undervisning, UV-materiale

Skriv dit eget blog-indlæg!

To view the contents of this post, you must be authenticated and have the required access level.

Etiket: , ,
Udgivet i Nodebloggen, UV-materiale

FIP i musik

Dagens FIP-kursus i musik på Mulernes Legatskole handlede om den ny læreplan og eksamensform på c-niveau på stx og hf.

Materialer fra dagen – herunder deltagernes ideer til undervisningsforløb og eksamensspørgsmål – kommer til at ligge på EMU’en under FIP-kurserne i musikfaget: emu.dk > stx > Musik > FIP.

Vi linker også løbende til materialerne på gymmus.dk > Undervisning > EMU > UV-materialer > FIP.

Gymnasieskolernes Musiklærerforening opfordrer alle fra skoler, der ikke har været repræsenteret på dagens FIP-kursus, til at orientere sig i materialet.

 

Etiket: , , ,
Udgivet i Kurser, Slider på forside, Undervisning, UV-materiale

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Fredag d. 27. oktober kl. 19-20:30 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Valg af redaktør
 • Indkomne forslag
 • Evt.

Forslag til sager, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden, Søren Hein Christiansen (formand@gymmus.dk) i hænde senest to uger før generalforsamlingen, hvorefter den endelige dagsorden tillige med formandsberetningen udsendes til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Rikke Schou Hammerum – genopstiller
 • Rikke Juel Enemærke – genopstiller ikke
 • Petur Birgir Petersen – genopstiller
 • Anne Verdelin – genopstiller
Etiket:
Udgivet i Nyheder

Videokonkurrence

Hvorfor skal man vælge musik?

Gymnasieskolernes Musiklærerforening har afsat nogle penge til at booste musikfaget, i håbet om at flere elever derved vil vælge musikfaget til.

Konceptet er en videokonkurrence, hvor eleverne kan vinde hhv. 20.000, 7.000 og 3.000 i pengepræmier.

De tre vindervideoer og evt. andre gode forslag vil blive brugt af Gymnasieskolernes Musiklærerforening i reklameøjemed på nettet og kan også bruges af dig og dine musikkolleger landet over som underviser i forbindelse med introduktion af studieretninger, hvor musik indgår.

Det ville derfor være en kæmpe hjælp, hvis du vil afspille vores introduktionsvideo for alle dine elever i løbet af den første uge af undervisningen i august måned. Ikke-musikelever må også gerne deltage.

Kravene til konkurrencen (som også fremgår af videoen) er følgende:

 1. Der skal laves en musikvideo på max. 2 minutter, der beskriver musikfaget i gymnasiet…
 2. Videoen skal beskrive fagets 4 ben:
  • Sammenspil/kor/sang
  • Den skriftlige disciplin
  • Teori
  • Musikhistorie
 3. Vindervideon indeholder:
  • Humor
  • En tydelig ”rød tråd”
  • Mulighed for at fange modtageren uden lyd
  • Kreativitet
  • Et sjovt #hashtag / slogan
 4. Jo flere, man arbejder sammen om at lave videoen, jo større vinderchance!

 

Deadline

Videoen uploades til YouTube, Vimeo eller lign. kanaler. Send link til videoen samt navn/navne og skole på afsenderen/afsendere til jf@hogym.dk senest onsdag d. 6. september 2017 kl. 20.00 [1]

Introduktionsvideon herunder kan (gen)findes på Gymnasieskolernes Musiklærerforenings facebookside, www.gymmus.dk samt Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=h92JkoIhvqY&feature=youtu.be) Du er meget velkomne til at dele videoen via andre medier.

Vi håber, at du vil hjælpe os med dette PR-projekt.

Mvh. Søren Hein Christensen
Formand

[1] NB: ved deltagelse i konkurrencen giver man automatisk samtykke til, at Gymnasieskolernes Musiklærerforening frit kan disponere over videoens indhold i kommercielt øjemed.

 

Etiket: , , , ,
Udgivet i Aktiviteter, Nodebloggen, Nyheder, Undervisning

FIP – det nye c-niveau

Kom godt i gang med det nye C-niveau

Der er åbnet for tilmelding til FIP-kurset i musik om det nye c-niveau i gymnasiereformen.

FIP afholdes på Mulernes Legatskole torsdag d. 31. august kl. 9:30-16.

TILMELDING

Tilmelding via GL-E på www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-i-2017-2018 – kurset hedder “FIP1718-40c musik; 31.08.17, Mulernes Legatskole, Odense”

FORELØBIGT PROGRAM

 • Introduktion til det nye c-niveau v. fagkonsulent Uffe Englund
 • Eksempler på tilrettelæggelse af undervisningen
 • Gruppearbejde med henblik på udarbejdelse af undervisningsmateriale og -ideer til tilrettelæggelse af undervisningen.

Etiket: ,
Udgivet i Nyheder

Musikproduktionskursus

Musikproduktion og studiet af musikalske parametre

Gymnasiereformen giver nu mulighed for at arbejde med et musikalsk produktions-
projekt med et praktisk og teoretisk indhold
som et af emnerne på musik A- og B-niveau. Desuden er der øget fokus på de musikalske parametre på musik C-niveau. Derfor tilbyder vi et kursus, der understøtter musikundervisning i forhold til de ændrede læreplaner.

Vi vil arbejde med små lydproduktioner og øvelser i programmet REAPER, der kan understøtte forståelsen af musikproduktion og ikke mindst de musikalske parametre ’klang’ og ’form’. Vi vil også se på hvordan man i REAPER har mulighed for at arbejde med filmlyd, og dermed vinkle det, så det er muligt at arbejde med forskellige medieprodukter.

Målet er, at elever på alle tre niveauer på STX, HTX og HF kan lave egentlige lyd/medie-produktioner og bruge øvelserne til at studere musikken indefra.
Elevøvelser med tilhørende lydklip/filmklip, analysemodeller, nodemateriale og program-manualer rettet mod elever præsenteres, så den enkelte lærer har konkret materiale at arbejde videre med efter kurset.
Vi inddrager en kort gennemgang af den elektroniske musiks udvikling fra Kraftwerk og frem, set ’med maskinernes øjne’.

Programmet REAPER kan afvikles på både Mac og PC og kan benyttes af eleverne uden at  de behøver købe programmet. Derved kan arbejdet foregå på elevernes egne computere. Vi arbejder os på kurset gennem de tekniske udfordringer, der kan være i brugen af programmet, og studerer, hvor man kan få hjælp til at løse eventuelle tekniske problemer. Gennem praktiske øvelser sikres det, at deltagerne ved kursets afslutning har fået et grundlæggende kendskab til, hvordan man arbejder med programmer som dette.

Tid og sted

Kursus 1 – 21.9 og 22.9 – begge dage kl. 9-16
Sted: Roskilde Gymnasium, Roskilde

Kursus 2 – 25.9 og 26.9 – begge dage kl. 9-16
Sted: Rosborg Gymnasium & HF, Vejle

Bemærk, der er tale om to identiske kurser

Kursusinstruktører

Dennis Mikkelsen, lektor i musik ved Gefion Gymnasium
Gert Uttenthal Jensen, lektor i musik ved Frederiksborg Gymnasium  

Pris

3200 kr.
I kursusafgiften er inkluderet formiddagskaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe/te begge dage samt kursusmateriale. Kurserne afholdes som eksternatkurser og kursusprisen indeholder derfor ikke overnatning.

Tilmeldingsfrist for begge kurser

Senest onsdag 30.8.2017
Der er plads til ca. 20 deltagere på kurset, som oprettes ved min. 15 deltagere

Tilmelding

Musikproduktion og studiet af musikalske parametre
Sender

Kontaktperson

Anne-Mette Appel Christiansen – kursus@vordingborg-gym.dk

Etiket: , ,
Udgivet i Kalender, Kurser, Nodebloggen

Jubilæumskursus – billeder og video

Nyd jubilæumskoncerten mm.

Vi har samlet koncertoptagelserne og diverse øve-videoer fra Gymnasieskolernes Musiklærerforenings 75 års jubilæumskursus. GOD FORNØJELSE!

Se mere

Jubilæumskursus-playlisten på Gymmus’s Youtube-kanal.

Se billeder fra kursusdagene i Materialebanken > Kurser, møder og konferencer > Jubilæumskursus 2016 > Billeder & video.

Etiket: ,
Udgivet i Jubilæum, Kurser, Slider på forside

Kanon Regions-Grandprix

Kære alle derude i regionerne

Fredag den 28. oktober løb regions-grandprixet så af stablen, som en festlig afslutning på jubilæumskurset. Det var dejligt at opleve det store engagement, overskud og den kreativitet, som de fremmødte bands udstrålede. Der var så meget gang i musikken, at publikum/kollegerne i den grad blev revet med, og kom med ud på det tæt pakkede og sydende dansegulv foran scenen.

En stor tak til alle jer ude i regionerne, der var var medvirkende til at gøre dette arrangement så festligt  🙂

Venlig hilsen

Petur Birgir Petersen

Udgivet i Regioner

Improvisation

– og kunsten at lytte

En workshop om improvisation og kunsten at lytte til rummet, lydene og stilheden

improvisation

At blive bedre til at improvisere og ikke mindst at kunne lære det fra sig. Fordybe sig og få en større forståelse for improvisationens væsen ved hjælp af nye metoder og værktøjer samt skærpe egen og elevernes evne til at lytte og på den måde skabe et mere fokuseret og kreativt rum i undervisningen.

 • Hvad vil det sige at improvisere, og hvordan bliver man bedre til det..?
 • Hvordan lærer man det fra sig..? redskaber/metoder..?
 • Hvad vil det sige at lytte mere intenst/skærpet…? Og hvordan træner man denne evne..?
 • Hvordan kan man bruge en skærpet lytteevne til at komme ind i et mere skabende og improviserende rum..?
 • Kan man starte musikundervisningen med fem minutters lytning…? til musik, ud i rummet, 
til lydene i rummet og udenfor, til hinanden, stolenes knirken, åndedrættet – samt til stilheden, der befinder sig midt imellem det hele…

Tid og sted

Torsdag 17. november 2016 kl. 9-16 på Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte

Kursusinstruktør

Michala Østergaard-Nielsen, freelance musiker (trommeslager) og komponist, uddannet på konservatori-erne i Stockholm og Malmö (2004-2009). Michala underviser i sammenspil og improvisation på to 2-årige konservatorieforberedende højskoler (Fridhem og Skurup) i Skåne og i trommer på Det Rytmiske Musik-konservatorium I København. Derudover er hun gæstelærer på musikkonservatoriet i Stockholm.

Kursusindhold

Improvisation er noget alle kan lære, uanset niveau. Det er ofte et ‘flyvsk’ begreb for mange, men dybest set er det helt enkelt.
Ved hjælp af forskellige sammenspilsøvelser og med konkrete musikalske og visuelle redskaber er det muligt at få et mere naturligt forhold til det at improvisere og at kunne lære det fra sig.
Vi vil arbejde både med helt frie improvisationer, som er fri af faste former og akkorder, samt med improvisation over akkorder og en mere fast form. 
Ved at kombinere det med en skærpet lytten, får improvisationerne mere dybde og nærvær.

Som musikundervisere og musikudøvere er det meget lytteevnen, vi bruger. Men vi træner den sjældent aktivt. Og hvor meget bruger vi den egentlig..?
Michala vil med konkrete lytte- og koncentrationsøvelser vise, at lytteevnen er en indstilling. Det er en skærpet tilstand, en ‘muskel’, som man kan træne ligeså meget som det at øve sig på sit instrument. Det er også noget, alle kan lære.

Et vigtigt formål med workshoppen er at få mange konkrete øvelser og metoder med hjem til umiddelbar anvendelse i undervisningen.

Program


Formiddag – helt fri af det pædagogiske rum

– Lytteøvelser, afslapningsøvelser og koncentrationsøvelser
– Improvisations og sammenspilsøvelser, herunder musikalske og visuelle øvelser, hvor vi spiller/ synger på
vores instrumenter
– Feedback og spørgsmål

Eftermiddag – tilbage i det pædagogiske rum

– Hvordan kan vi bruge det i vores undervisning..? Gruppearbejde, også med sammenspilsøvelser
– Musikalsk og mundtligt oplæg fra grupperne
– Opsummering og spørgsmål i plenum
– Evaluering og afrunding

Pris

1800 kr – inkl. formiddagskaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe/te samt kursusmateriale.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag 1. november 2016

Tilmelding

Download kalenderbegivenhed

Etiket: ,
Udgivet i Aktiviteter, Kalender, Kurser

Hvorfor er musik et vigtigt fag i gymnasiet?

Gymnasieskolernes Musiklærerforening har kontaktet lektor Sven-Erik Holgersen (Lektor ved DPU, Aarhus Universitet), som med disse otte gode begrundelser understreger, at musik er et vigtigt fag i gymnasiet og på HF.

Begrundelser for musikfaget er et evigt aktuelt emne, og der er skrevet meget om det. Der er også mange myter om musikundervisning, som kan være vanskelige at mane i jorden, fordi de bliver gentaget med stor styrke. En af disse myter er, at man bliver bedre til andre fag ved at beskæftige sig med musik. Så enkelt er det ikke, men det udelukker ikke, at musikundervisning og musikalske fællesskaber kan befordre et godt læringsmiljø.

1. Musik bør være et alment dannelsesfag, fordi fagets æstetiske indhold og aktivitetsformer hører blandt de fundamentale dannelsesområder på linje med sproglig og kulturel dannelse samt matematisk og naturfaglig dannelse

2. Musik giver eleverne adgang til på én gang at forstå sider af musik som kunstnerisk udtryksform, sider af sig selv og i bredere forstand sider af det at være menneskeP1060235ny (1)

3. Musik er et kulturbærende fag, som kan give eleverne adgang til at udvikle deres forhold til og forståelse af kulturel identitet såvel som kulturel mangfoldighed

4. Musik er et meget stærkt identitetsskabende fænomen både i et individuelt og et samfundsperspektiv. Forskellige musikalske udtryk berører ofte væsentlige samfundsproblemer, og derfor bør det være et centralt undervisningsfag gennem hele skoleforløbet i folkeskole og gymnasium

5. Musik i gymnasiet har fundamental betydning for elevernes udvikling, fordi gymnasietiden er vigtige formative år, og fordi faget folder sig ud på nye måder sammenlignet med faget i folkeskolen

6. Musikfaget kan spille en central rolle for gymnasiefagenes samspil, hvor undervisningen kan tematisere såvel indhold som samarbejdsformer på tværs af fag

7. Aktiv beskæftigelse med musik er måske den udtryksform, hvor man anvender og kommer i kontakt med flest sider af sig selv – musikalsk, æstetisk, emotionelt, kropsligt, eksistentielt – og derfor er det af grundlæggende betydning for elevernes generelle udvikling at få mulighed for at være musikalsk aktive

8. Aktiv beskæftigelse med musik kan styrke social sammenhæng og modstandskraft (resiliens) over for sociale belastninger.

Nogle få udvalgte referencer:

 1. Konferencerapporten ”Hvorfor musik?”
  http://www.dnmpf.dk/…/h…/Konferencerapport_Hvorfor_Musik.pdf
 2. Øivind Varkøy (2003). Musikk, strategi og lykke
  https://www.cappelendamm.no/…/musikk—strategi-og-lykke-%C…
 3. Hargreaves and North (eds.) (2008). The Social and Applied Psychology of Music. Oxford UP
  Understreger vigtigheden af musikundervisning som led i musikalsk socialisering
 4. Even Ruud: Musikk og identitet. Oslo: Universitetsforlaget. (2013)
  Fremhæver musikalsk identitetsdannelse som et væsentligt aspekt af den alsidige udvikling, hvilket peger på nødvendigheden af musikundervisning – til forskel fra den opfattelse, at musikalsk læring og udvikling kan overlades til informelle eller ikke-institutionaliserede kontekster. Musikundervisning bør til gengæld forholde sig til den informelle læring.

Sven-Erik Holgersen, lektor, PhD, svho@edu.au.dk
Fagkoordinator for kandidatuddannelsen Didaktik Musikpædagogik
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
Aarhus Universitet, Campus Emdrup
Tuborgvej 164, DK-2400 København NV

Etiket:
Udgivet i Nyheder, Reform

Regionsbands spiller til Jubilæumsfesten

Fredag den 28. oktober er højdepunktet i musiklærerforeningens 75 års Jubilæumskursus, og vi i bestyrelsen håber, at så mange af medlemmerne, som overhovedet muligt møder op til den begivenhed. Læs mere om begivenheden her: https://gymmus.dk/jubilaeumskursus-2016/

Det fremgår af følgende citat fra referatet af bestyrelsens møde den 26. februar 2016, hvordan vi forestiller os underholdningen til festen skal forløbe:

’Vi har planlagt, at kursusdeltagerne selv skal levere underholdningen til festmiddagen fredag d. 28.10 ved et ”Jubilæums Grand Prix”.

Alle regioner skal stille med deres eget band, som skal ”dyste” i følgende 3 kategorier:

1) Rock i tid eller rum

2) Sjælevarmer

3) Latin look-a-like ’

 

Fortolkningen af de tre kategorier er op til jer og jeres fantasi.

 

Venlig hilsen

Petur B. Petersen,

kontaktperson mellem regionsrepræsentanter og bestyrelse,

e-mail:  petur.b.petersen@gmail.com

Etiket: ,
Udgivet i Jubilæum, Nyheder, Regioner

Johannes Langkilde: ”Jeg kunne slet ikke forestille mig en gymnasietid uden musik”

Korrespondent for DR i USA. Musik på højniveau, Hjørring Gymnasium 1993-96.

Som ung ville Johannes Langkilde kun være én ting. Han ville være musiker. I dag bruger han alt, hvad han har lært om indstudering, improvisation og sammenspil i sit arbejde med at lave fjernsyn.

Johannes_Facebook

”Hele min folkeskole- og gymnasietid gik med at spille musik, have forskellige bands og drømme om at blive musiker. Jeg var meget forhippet på at komme i gang med musikken, så mellem 2. og 3.g søgte jeg ind på ”Rytmekons” (Rytmisk Musikkonservatorium, red.) i København. Jeg kom et stykke til optagelsesprøven men kom ikke ind, fordi jeg ikke var parat.”

”Musik på højniveau var i den grad, hvad jeg ville i gymnasiet. Jeg kunne slet ikke forestille mig en gymnasietid uden musik. Vi havde et supergodt gymnasieband, hvor vi brugte al vores tid og spillede til alle mulige arrangementer i Jylland. Det var en fed tid, der gik op i at skrive musik, øve og tage rundt og spille jobs. Det var stort set det eneste, vi åndede og levede for.”

”Som jeg husker det, stod vi for tingene selv – men miljøet var der. Vores musiklærer var en helt fantastisk person; et meget intelligent, inspirerende og musikalsk menneske. Samtidig var gymnasiets rektor musiker. Alt i alt var det med til at skabe et meget musikalsk miljø. Der blev blandt andet sat store musicals op på et ret højt, professionelt niveau.”

“Efter gymnasiet gik jeg et år på et dedikeret jazzkonservatorium i Frankrig med klaver som primært og trompet som sekundært instrument. Det var et af de bedste år i mit liv. Men det gik også op for mig, at hvis du ikke bliver den bedste, så er musikerlivet et meget hårdt liv. Musikken var min passion, men hvad sker der, når man skal leve af sin passion? Det tumlede jeg med i den periode og valgte at bevare musikken som passion og hobby i stedet for ’bread and butter’.”

”Uden min musikalske baggrund havde jeg ikke lavet, hvad jeg laver i dag. Hele min orkestererfaring med både at være en brik i et stort maskineri og solist svarer meget til at være studievært. At være disciplineret og få øvet. At kunne indstudere og fyre den af på en scene. Der er en musikalitet i arbejdet med at lave fjernsyn. Det er som en symfoni med en start, midte og slutning. Det er sprog, intonation og fremtoning. Som korrespondent skal jeg kunne planlægge og indstudere. Men jeg skal også kunne improvisere. Det svarer fuldstændig til at kunne indgå i en orkestersammenhæng.”

“Livet handler om ikke at være et endimensionelt menneske. Jeg har altid set på musik som en dimension, man ville være handicappet uden. Måske kunne det lige så godt have været billedkunst eller tennis … jeg tror, at det handler om at have en passion i livet. Musik er jo en meget ekstrovert passion, der samler mennesker. Musik er noget, man gør i fællesskab med mange mennesker – spiller og lytter. Musik er en af de mest privilegerede passioner at have. En dimension, som jeg slet ikke kunne forestille mig, at mit liv ikke rummede. Og det startede på mange måder i gymnasiet.”

”Hvad fik du ud af at have musik i gymnasiet?”

Under dette hovedspørgsmål bringer Gymnasieskolernes Musiklærerforening i april og maj en række fortællinger fra danskere, der har haft musik i gymnasiet. Det sker i anledningen af gymnasiereformen samt 75-året for stiftelsen af Gymnasieskolernes Musiklærerforeningen.

Etiket: ,
Udgivet i HvadTogDuMedDig, Nyheder, Reform, Slider på forside

Frank Grønbæk: “Hvis man ikke gjorde sit ‘job’ ordentligt, gik det ud over en hel forestilling.”

FrankGronbak_FBLive-lydtekniker for Lukas Graham. Musik A-niveau, Horsens Statsskole 1989-1992.

Fællesskabsånden i gymnasiets store musicalproduktioner har Frank Grønbæk taget med sig og forfinet ind i sit professionelle liv.

”Jeg er vokset op med en bror, som var helt vild med at spille musik. Efter folkeskolen gik han på Statsskolen i Horsens og var MAT-MUS, som det hed dengang. Jeg var så fascineret af miljøet med musik og bands, at jeg bare måtte den samme vej. Jeg har selv spillet i bands, siden jeg startede i 4. klasse og altid vidst, at jeg skulle have musikken til at fylde så meget som muligt af mit liv. Og helst så meget, at jeg kunne leve af det. Det var derfor meget naturligt for mig at få musik på A-niveau.”

”I gymnasiet var mit højeste ønske at blive gymnasielærer, fordi jeg syntes, at miljøet på Statsskolen var virkelig fedt. Det var super inspirerende undervisning med masser af samspil, teori osv. i det daglige. Vi lavede musicals, skolekoncerter og morgensamlinger, hvor vi optrådte for hinanden og for forældre og andre stakler. Vi fik lov til rigtig mange ting, som gjorde skoledagen meget sjovere”

“Jeg har brugt mange ting fra min musikundervisning gennem hele livet. Men jeg tror især, at gymnasietiden spiller ind, når det drejer sig om det sociale og psykologiske aspekt af at være en del af miljøet. Man skal være lidt af en menneskekender, og man skal kunne kommunikere på fornuftig vis i selv meget stressede situationer. Jeg tror, jeg lærte det gennem de store musicalproduktioner, hvor flere hundrede elever og lærere skulle samarbejde. Jeg fandt ud af, at hvis man ikke gjorde sit “job” ordentligt, så gik det ud over en hel forestilling. Den fællesskabsånd tror jeg, er meget vigtig, og jeg har selvfølgelig fået den udviklet rigtig meget siden.”

“Jeg lytter analytisk til musik hver eneste dag. Ikke som vi gjorde dengang med former og lignende, men mere som frekvenser, jeg analyserer. Jeg tror, at den måde at lytte til musik på, hvor man dechifrerer tingene til små dele, har haft betydning for, hvordan jeg lytter til musikken i mit daglige arbejde.”

”Helt efter bogen søgte jeg ind på Musikinstituttet i Århus. Her tog jeg alle de teoretiske og praktiske fag. Jeg fandt ud af, at gymnasielærer blev det nok ikke til, da jeg simpelthen er for praktisk anlagt. Jeg havde stiftet bekendskab med lydteknik via lydstudiet på Musikinstituttet og havde lyst til at prøve noget nyt. Efter 6 år på uni (og stadig ingen bachelor!) startede jeg på lydteknikerlinjen på konservatoriet i København. Det blev starten på min nuværende karriere, hvor jeg som live-lydtekniker turnerer rundt i hele verden for tiden.”

 

”Hvad fik du ud af at have musik i gymnasiet?”

Under dette hovedspørgsmål bringer Gymnasieskolernes Musiklærerforening i de kommende uger en række fortællinger fra danskere, der har haft musik i gymnasiet. Det sker i anledningen af gymnasiereformen samt 75-året for stiftelsen af Gymnasieskolernes Musiklærerforeningen.

Etiket: ,
Udgivet i HvadTogDuMedDig, Jubilæum, Reform

Jens Sætter-Lassen: “Man er afhængig af hinanden på et helt andet niveau…”

Skuespiller. Musik A-niveau, Ordrup Gymnasium årgang 2002-05.

Musikundervisningen krævede, at eleverne arbejdede sammen på en helt anden måde end i de øvrige fag. I dag ser Jens Sætter-Lassen det som noget at det vigtigste, han lærte i gymnasiet.

Foto: Mathilde Schmidt - www.mathildeschmidt.dk

Foto: Mathilde Schmidt

”Egentlig har jeg altid troet, at jeg skulle være musiker, og jeg har altid spillet rigtig meget musik og været virkelig glad for det. Da der så var mange af mine gode venner, der valgte musik som højniveaufag, gjorde jeg også. På den måde var det både, fordi faget interesserede mig, men ligeså meget på grund af det sociale, at jeg endte med musik i tre år. I det hele taget betød det sociale aspekt rigtig meget for mig i gymnasietiden. Det gør det i øvrigt stadigvæk.”

”Noget af det, jeg i mit liv har haft allermest glæde af at have lært, er, at der er mange forskellige måder at kommunikere på. Musiktimerne var en anden form for socialt samvær, hvor vi lærte at arbejde sammen på en anden måde, end når vi f.eks. hjalp hinanden med naturfagsafleveringer. Man er afhængig af hinanden på et helt andet niveau, når man skal spille sammen, og det er en anden måde at kommunikere på, når man i en lille gruppe skal finde ud af, hvem der skal ha’ lov til at spille på hvad og hvor meget.”

”For mig var det supervigtigt, at jeg havde et fag, jeg glædede mig til. Jeg glædede mig altid til musiktimerne, og jeg elskede, når vi forberedte os til årsprøverne og bare spillede og spillede. Selvom jeg egentlig altid både godt har kunnet li’ at gå i skole og også været rimelig god til det, så syntes jeg godt, at otte timer på skolebænken kunne føles som meget lang tid. Og der var det, i hvert fald for mig, ret afgørende, at jeg også havde noget andet end skolebænken som en del af mit skema.”

”I dag spiller jeg mest lidt hygge-guitar en gang i mellem. Jeg elskede musik, men jeg må nok også indrømme, at jeg aldrig blev den helt store øver. Så jeg bruger ikke som sådan musikken professionelt i dag. Til gengæld er næsten alle mine gamle venner, nogle jeg kender fra musikken.  Og det er egentlig ret fedt, fordi vi i dag arbejder med helt forskellige ting, men stadig har musikken som fælles interesse.”

 

”Hvad fik du ud af at have musik i gymnasiet?”

Under dette hovedspørgsmål bringer Gymnasieskolernes Musiklærerforening i de kommende uger en række fortællinger fra danskere, der har haft musik i gymnasiet. Det sker i anledningen af gymnasiereformen samt 75-året for stiftelsen af Gymnasieskolernes Musiklærerforeningen.

Etiket: ,
Udgivet i HvadTogDuMedDig, Jubilæum, Reform

Mette Wolf: “Vi blev trænet i at være noget for en gruppe”

Mette-Wolf_350Direktør for Nørrebro Teater, dramaturg. Musik A-niveau, Haderslev Katedralskole, 1988-91.

At få en gruppe til at løfte i samme retning, uden at den enkelte forsvinder. Den udfordring mødte Mette Wolf gennem musikken i gymnasiet, og det optager hende den dag i dag som teaterdirektør.

”I musikundervisningen i gymnasiet blev vi trænet i at være noget for en gruppe. At være et hold, der skaber et kreativt produkt gennem respekt for såvel de fælles regler som det individuelle behov for at improvisere. For mig er det ret unikt. Som direktør er jeg optaget af, hvordan alle kan løfte i samme retning i skabende, kreative processer. Jeg forsøger at skabe grundlag for situationer, hvor alle er involveret og føler sig vigtige for det produkt, der kommer ud. Fra sceneteknikker til skuespiller.”

”Det var helt naturligt for mig at vælge musik på højt niveau i gymnasiet. Jeg har altid lavet musik. Klaver, kor og bigband. Det var ikke, fordi jeg havde en bestemt plan med det. Jeg skulle ikke være professionel musiker. Jeg var bare optaget af det og husker, at tiden gik sindssygt stærkt dernede i musiklokalet for enden af gymnasiets meget lange gang. Vores boble. Og der opdagede jeg, at musik var andet end at spille.”

”Første gang matematik gav mening for mig, var da jeg havde musik i gymnasiet. Vi skulle lave 4-stemmige korsatser. Det handler om logik og regler. Det var helt vildt flippet, men lige pludselig kunne jeg se mening i at anvende matematikken.”

”Vi ville selvfølgelig helst spille, og vores lærer kæmpede med at give os forståelse for genrer, musikanalyse og musikhistorie. Siden har jeg udvidet musikanalysen med dramaturgisk analyse og forestillingsanalyse, og det har givet mig et sprog til at diskutere og reflektere over kunstneriske produkter. Ellers har vi kun intuitionen at støtte os til.

”I det hele taget blev musik en samlende kraft i gymnasietiden. Vi lavede musicals. På tværs af årgangene. En masse elever, der slet ikke havde musik som fag, deltog. Socialt var det enormt vigtigt, og det var en stærk oplevelse at få så mange til at arbejde sammen om noget.”

 

”Hvad fik du ud af at have musik i gymnasiet?”

Under dette hovedspørgsmål bringer Gymnasieskolernes Musiklærerforening i de kommende uger en række fortællinger fra danskere, der har haft musik i gymnasiet. Det sker i anledningen af gymnasiereformen samt 75-året for stiftelsen af Gymnasieskolernes Musiklærerforeningen.

Etiket: ,
Udgivet i HvadTogDuMedDig, Jubilæum, Reform

Ane Cortzen: “Jeg har fået hele sproget om musik foræret”

Kulturchef hos Kähler, arkitekt og tv-vært. Musik A-niveau, Ingrid Jespersens Gymnasieskole 1990-93

Det var på ingen måde det oplagte valg, da Ane Cortzen besluttede sig for at have musik alle tre år af sin gymnasietid.

”Musik som højniveaufag, var lidt mit eget lille oprør, fordi jeg altid havde fået at vide, at jeg ikke ejede en tone i livet og under ingen omstændigheder kunne synge rent. Og så tænkte jeg, nu skal jeg vise dem…. Jeg havde valgt fransk og engelsk, og da jeg jo er datter af to journalister, så havde det været mest naturlige nok været at vælge samfundsfag som det tredje højniveaufag. Men jeg valgte altså musik.”

”Ret generelt var faget en kamp uden lige for mig. Der var jo virkelig mange krav, og man skulle ta’ det ret seriøst og lære kadencer og alt muligt. Så jeg skulle kæmpe ret meget, fordi det jo viste sig, at det nok ikke var helt forkert, det der med, at jeg ikke ejede en tone i livet. Selvom jeg aldrig blev begejstret for solosang, og slet ikke da jeg jeg skulle synge Sissel Kyrkjebøs vårvise til studentereksamen, så var jeg faktisk meget glad for faget, og jeg var faktisk også med i en masse forskellige kor.”

”Jeg kan især huske mandag morgen på gymnasiet, hvor man bare var en smadret og weekendtræt teenager, der slæbte sig i skole. Der havde vi to timer musik, hvor vores lærer altid startede med at spille klaver for os. Sådan en slags minikoncert. Det var helt fantastisk at starte ugen med at blive fyldt op af musik på den måde, og det gav mig energi så jeg nærmest svævede ud af musiklokalet. ”

”Jeg er ikke sikker på, at jeg blev mere musikalsk af de tre år, men jeg har fået hele sproget omkring musik foræret med undervisningen. Mit begrebsapparat omkring musikken er blevet større, og jeg tror helt sikkert, at det var virkelig sundt for mig at bruge tid på noget, der talte til nogle andre centre i hjernen, end jeg var vant til. ”

”I dag er jeg mest glad for, at jeg med musikundervisningen fik en helt grundlæggende forståelse for klassisk musik. Jeg lærte at værdsætte den, som man på en måde kun kan, når man forstår noget helt fra bunden.”

 

”Hvad fik du ud af at have musik i gymnasiet?”

Under dette hovedspørgsmål bringer Gymnasieskolernes Musiklærerforening i de kommende uger en række fortællinger fra danskere, der har haft musik i gymnasiet. Det sker i anledningen af gymnasiereformen samt 75-året for stiftelsen af Gymnasieskolernes Musiklærerforeningen.

Etiket: ,
Udgivet i HvadTogDuMedDig, Jubilæum, Reform

Reformudspillet

downloadSå kom det! Reformudspillet kom midt i sidste uge, og alle mand skal af huse for at påvirke, hvor der påvirkes kan!

Det er især HF-udspillet, der giver anledning til bekymring i Gymnasieskolernes Musiklærerforenings bestyrelse. Vi har derfor forfattet en bekymringsskrivelse, som vi håber alle vores medlemmer og øvrige støtter vil hjælpe med at sende til uddannelsesordførere og politikere i det hele taget. Det er i de kommende uger, vi skal forsøge at gøre vores indflydelse med gode argumenter gældende! Der er flere muligheder for at hjælpe hinanden – fx de tre nedenstående:

1. Nyhedsbrev – send det i rotation

Vi har netop udsendt et nyhedsbrev til vores medlemmer – del det gerne.

2. Facebook – del vores opslag

Find og del vores forskellige facebook-opslag på vores Facebook-side og/eller (hvis du er medlem af foreningen) på vores Facebook-gruppe – fx:

faceb

3. Bekymringsbrev

Download Udtalelse fra Gymnasieskolernes Musiklærerforening og send den til politikere og interessenter.

Udtalelse fra Gymnasieskolernes Musiklærerforening

Etiket:
Udgivet i Nodebloggen, Nyheder, Reform

Rytmisk vokalarrangement – inspirationskursus for gymnasielærere

– og et kig ind i arrangørens værksted

Ved dette kursus vil du få en række værktøjer til udarbejdelse af rytmiske vokal-arrangementer i forskellige sværhedsgrader og kompleksitet. En vigtig del af kurset fokuserer på at udvikle den enkelte deltagers egne evner som arrangør, men der vil også blive arbejdet med arrangements-typer, som kan håndteres af gymnasieeleverne.

Tid og sted   

Tirsdag 8. marts 2016 kl. 10-16 på Aarhus Universitet
Afd. for Musikvidenskab, Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C – indgang C, aud. B (lok. 226)

Kursusinstruktør

Jens Johansen, lektor ved AU, dirigent for Vocal Line.

Program

Kurset er tilrettelagt som en blanding af teori, analyse og praktiske øvelser indenfor disse arrangementstyper og fokusområder:

 • Rytmiske vokalarrangementer med og uden band
 • Forholdet mellem melodi og background vocals
 • Udarbejdelse af ’vokalmotor’ i à cappella-arrangementer
 • Homofon sats og funktionsopdelte arrangementstyper.

Der vil i forbindelse med kurset blive udleveret et mindre kompendium udarbejdet af Jens Johansen med nodeeksempler og teoretisk opsamling. Der findes ikke megen litteratur om emnet, men nævnes skal alligevel: Deke Sharon og Dylan Bell: A Cappella Arranging (2012) – hvorfra der vil blive hentet eksempler.

Deltagerne vil inden kurset får stillet nogle små opgaver til forberedelse, og alle bedes medbringe computer med nodeskrivningsprogram samt hovedtelefoner til kurset.

Pris

1800 kr – inkl. formiddagskaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe/te samt kursusmateriale

Tilmeldingsfrist

Mandag 8. februar 2016

Tilmelding

Via tilmeldingsformular: https://gymmus.dk/kurser/rytmisk-vokalarrangement/

Kursusannonce-RYTMISK-KORARRANGEMENT- forår 2016

Etiket: ,
Udgivet i Kurser, Nodebloggen

Vokalarrangement som skriftlig disciplin

Nu udbydes der igen to kurser i vokalarrangement som skriftlig disciplin. Kurserne henvender sig både til musiklærere, der allerede er i gang med vokalarrangement, såvel som musiklærere, der gerne vil stifte bekendtskab med vokalarrangement.

Tid og sted

Torsdag d. 14. april 2016 kl. 9-16 på Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte
Torsdag d. 28. april 2016 kl. 9-16 på Munkensdam Gymnasium, Tøndervej 100, 6000 Kolding

Kursusinstruktører

Instruktørerne på kurset er Merete Wendler og Niels Bundgaard, Aurehøj Gymnasium, der har skrevet lærebogen Satser på sange (Wilhelm Hansen, 2014), som danner udgangspunkt for kurset. Et eksemplar af bogen kan købes til 120 kr. (normalpris 200 kr.) på kurset.

Program

Programmet tilrettelægges efter deltagernes forudsætninger. Der vil bl.a. være praktiske øvelser i satsteknikker, forslag til en progression for undervisningen i vokalarrangement (herunder sammenhængen mellem M1 og M2), erfaringer med forskellige arbejdsmetoder, melodianalyse og arbejde med musikalske idéer samt evalueringskriterier.

Deltagerne bedes medbringe computer med nodeskrivningsprogram samt hovedtelefoner.

Pris 

1800 kr – inkl. formiddagskaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe/te samt et eksemplar af korbogen Satser på 3-4 stemmer (Wilhelm Hansen, 2015)

Tilmeldingsfrist

Tirsdag 1. marts 2016

Tilmelding    

Via tilmeldingsformular: https://gymmus.dk/kurser/vokalarrangement/

Kursusannonce-VOKALARRANGEMENT-som-skriftlig-disciplin

 

Etiket: ,
Udgivet i Nodebloggen

Jubilæumskursus 2016

Opdateret kursusmateriale, program etc. på kortlink.dk/npwx

Nu forener vi det udøvende kunstneriske med fagets skriftlige, teoretiske discipliner og opfører det i praksis ved en koncert sammen med ingen mindre end sanger og sangskriver Tobias Trier, jazzbassist Chris Minh Doky, og dirigent Phillip Faber (DR PigeKoret).

I forbindelse med Gymnasieskolernes Musiklærerforenings 75 års jubilæum i efteråret 2016 udbyder vi Jubilæumskursus med fagets skriftlige disciplin som omdrejningspunkt. Der er muligt at deltage i et tre-dages kursus 26.-28. oktober eller et-dags-kursus d. 28. oktober i forbindelse med selve jubilæumskoncerten og -fest.

This slideshow requires JavaScript.

Jubilæumskursus og det skriftlige arrangement

Tid og sted

26.-29. oktober 2016 på Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg med overnatning på Radisson Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg
eller
28. oktober 2016 på Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg med mulighed for overnatning på Radisson Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist 5. juni 2016 kun via https://gymmus.dk/kurser/jubilaeumskursus/

Pris 26.-29. oktober (fuld kursuspakke)

Enkeltværelse 6900
Dobbeltværelse 5400
Uden overnatning 3600

Pris 28. oktober (et-dags kursus)

Kursus + fest + overnatning 1900
Kursus + fest 800
Kursus uden fest 500
Fest 500

Kursusledere

Thomas Nilsson tore@post9.tele.dk, og Søren Hein Christiansen, sc@frederiksberggymnasium.dk.

Formål

Kurset fokuserer på det skriftlige arrangement, og der arbejdes efter eget valg med pop-rock-, jazz- eller vokalarrangement. Kursusdeltagerne skal udarbejde 12-tals-arrangementer, der indstuderes og fremføres til jubilæumskoncerten fredag eftermiddag.
Der vil blive arbejdet med vurdering af arrangementer og fremstillet nodemateriale og lydoptagelser af satserne.
Tobias Trier, Chris Minh Doky og Phillip Faber kommer på kurset og indstuderer egne arrangementer. Disse arrangementer har det benspænd, at første del skal overholde vores regler for et 12-tals-arrangement. Satserne fremføres til koncerten.
Der vil blive et dialogmøde på kurset med arrangørerne om vores skriftlige disciplin.

Målgruppe

Musiklærere i gymnasiet

PROGRAM

Onsdag d. 26. oktober

11-12 Check-in på hotel
12-12.45 Check-in og frokost på Frederiksberg Gymnasium
12.45 Velkomst ved formand Søren Hein Christiansen
13-18 Arrangement m kaffepause indlagt
18.30 Middag – mødested: Hotellobby
20.30-22.30 Generalforsamling på Frederiksberg Gymnasium

Torsdag d. 27. oktober

7.30-9 Morgenmad (Kun for overnattende)
9-9.30 Indstudering Frederiksberg/Gefion/Nørre Gymnasium m kaffepause indlagt
9-12 Indstudering m kaffepause indlagt
12-13 Frokost
13-17 Indstudering m kaffepause indlagt
18.20 Fælles afgang fra Falkonercenteret til Allégade 10
18.30 Fællesspisning
20.30 Indspilning og kollegialt samvær på Frederiksberg Gymnasium

Fredag d. 28. oktober

7.30-9 Morgenmad (Kun for overnattende)
8.30-8.45 Check-in til kurset på Frederiksberg Gymnasium
8.45-9 Velkomst ved formand Søren Hein Christiansen
9-10.20 Chris Minh Doky – indstudering af kor og orkestersats
10.40-12 Tobias Trier – indstudering af kor og orkestersats
12-13 Frokost
13-14.20 Phillip Faber – indstudering af kor og orkestersats
14.20-14.45 Kaffepause
14.45-16.30 Dialogmøde med Chris Minh Doky, Tobias Trier og Phillip Faber om musikfagets skriftlige discipliner
17-18.30 Koncert
19.30 Jubilæumsfestmiddag, multisammenspil og fest
Udgivet i Koncerter, Kurser, Nodebloggen

Evalueringskriterier i M1

I forlængelse af forårets konference om skriftlig eksamen i musik har fagkonsulent Nicolas Marinos netop udsendt dokumentet “Tydeliggørelse af evalueringskriterier for M1 i skriflig eksamen, Musik A-niveau“.

Formålet med skrivelsen er at gøre evalueringskriterierne i bedømmelse af M1 mere transparente for såvel elever og lærere som censorer. Der præsenteres derfor et pointsystem til brug ved bedømmelse af M1.

Tydeliggørelse af evalueringskriterier for M1 – 1. version – 11. nov. 2015

Etiket: , , ,
Udgivet i Nodebloggen, Undervisning
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com