I efteråret 2022 afholdtes et kort virtuelt kursus i skriftlig musik A i samarbejde mellem GYMMUS og fagkonsulenten i musik. Kurset var delt op i fire dele: M1, vokalarrangement, poprockarrangement og jazzarrangement – således at man kan udvælge de dele der har relevans for egen undervisning. Fokus var på undervisning i disciplinerne, erfaringer fra forrige skriftlige eksamen og fokuspunkter i forhold til evalueringskriterierne og den kommende skriftlige eksamen. Oplægsholdere var udover fagkonsulenten være Merete Wendler og opgavekommissionen i musik: Kirsten Sejer Christiansen, Niels Stampe Langballe og Erik Berg Olsen.

Materialet fra kurset ligger på Materialebanken.