Regioner

Landet er inddelt i otte regioner fastsat og afgrænset af bestyrelsen.

Kommisorium for regionernes arbejde

 • Regionsrepræsentanterne fungerer i de enkelte regioner som en samlende figur for faget og indkalder hvert år til et regionsmøde for foreningens medlemmer – evt. med deltagelse af et bestyrelsesmedlem og/eller fagkonsulenten
 • Regionsrepræsentanterne deltager vederlagsfrit mindst hvert andet år i et møde med bestyrelsen med henblik på at afdække fagets status i regionerne og diskutere faglige tiltag/ideer – fx til kursusudbud
 • Regionerne afholder i lige år valg til regionsrepræsentantposten inden Gymnasieskolernes Musiklærerforenings generalforsamling i efteråret. Valgets resultat meddeles bestyrelsens kontaktperson til regionerne
 • Der afholdes et årligt regionsmøde med følgende minimumsindhold:
  • fagligt indhold/kompetenceudvikling med intern eller ekstern oplægsholder
  • vidensdeling
  • fagets status på de enkelte skoler
 • Bestyrelsen dækker udgifter til mødeforplejning. Bilag sendes til [email protected]. Bestyrelsen dækker ikke transportudgifter (skal dækkes på egen ansættelsesskole)
 • Efter ansøgning til [email protected] bevilges midler til eksterne oplægsholdere
 • Regionsrepræsentanterne vedligeholder en oversigt over musiklærere på gymnasierne i regionen – om muligt delt op i ansættelsestyper (fastansatte, uddannelsesstilling, timeansat).

OBS!! Kortet er en “grovskitse”  se liste over regionernes afgrænsning.

Det resterer at afdække tilhørende hhx- og htx-skoler, der har musikfaget i fagrækken. Bestyrelsen lægger denne opgave ud til regionsrepræsentanterne mhp. at gøre listen fuldkommen.

Se også Nyt fra regionerne

Regionsrepræsentanter

1: Nordjylland

Anette Svendsen, Aalborg Katedralskole – [email protected]

2: Vestjylland

Mette Hjuler Hansen, Skive Gymnasium – [email protected]

3: Østjylland

Charlotte Nyrup Thornquist, Århus Katedralskole – [email protected]

4: Sydjylland

Rune Odgaard Eyermann, Tørring Gymnasium – [email protected] – valgt 2018

5: Fyn

Jesper Thøis Madsen – [email protected]

6: Vest- & Sydsjælland og øer

Lisa Bak-Jensen, Roskilde Gymnasium – [email protected]

7: Nordsjælland

Marie Louise Hansen, Allerød Gymnasium – [email protected]

8: Østsjælland, Bornholm og Nordatlanten

Frits Ziegler, Ørestad Gymnasium – [email protected]