Udvalg og arbejdsopgaver

Foreningens bestyrelse består af otte medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges fire bestyrelsesmedlemmer på hver generalforsamling. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen med etårig valgperiode.

Du kan skrive til bestyrelsen på [email protected] eller til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Udvalg og arbejdsopgaver

Kursusudvalg

Signe Mortensdatter Tirsted, Kirsten Elling, Erla Bech Nolsø og Ida Bruun Clausen

Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS i GL-regi)

Lars Bach Hansen

MIUU

Lars Bach Hansen

Fagligt Forum

Ida Bruun Clausen

Kasserer

Jeppe Nilaus Larsen

Registrant

Jens Grønlund

Hjemmeside

Jens Grønlund, Jeppe Nilaus Larsen, Ida Bruun Clausen og Lars Bach Hansen

Materialebanken

Jens Grønlund

Facebook (offentlig samt lukket gruppe)

Jens Grønlund og Jeppe Nilaus Larsen

Redaktørgruppen og Regioner

Petur Birgir Petersen og kurusudvalget

Musikskoler og konservatorier

Petur Birgir Petersen

Musikhistorisk Museum / Skoletjenesten

Ida Bruun Clausen

SYNG og SPIL DANSK

Christian Kiørboe

Fagdidaktisk kursus

Signe Mortensdatter Tirsted

Universiteternes musikuddannelser

Lars Bach Hansen

Sekretær

Christian Kiørboe