Udvalg og arbejdsopgaver

Foreningens bestyrelse består af otte medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges fire bestyrelsesmedlemmer på hver generalforsamling. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen med etårig valgperiode.

Du kan skrive til bestyrelsen på bestyrelse@gymmus.dk eller til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Udvalg og arbejdsopgaver

Kursusudvalg

Signe Mortensdatter Tirsted og Maiken Lund

Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS i GL-regi)

Lars Bach Hansen

MIUU

Lars Bach Hansen

Fagligt Forum

Lars Bach Hansen

Kasserer

Jeppe Nilaus Larsen

Registrant

Jens Grønlund

Hjemmeside

Jens Grønlund, Jeppe Nilaus Larsen og Sebastian Strabo Svendsen

GDPR

Jens Grønlund, Jeppe Nilaus Larsen og Sebastian Strabo Svendsen (tovholder)

Facebook (offentlig samt lukket gruppe)

Jens Grønlund og Jeppe Nilaus Larsen

Redaktørgruppen og Regioner

Petur Birgir Petersen og Sebastian Strabo Svendsen

Musikskoler og konservatorier

Petur Birgir Petersen

Musikhistorisk Museum / Skoletjenesten

?

SYNG og SPIL DANSK

Rikke Hammerum og Sebastian Strabo Svendsen

Fagdidaktisk kursus

Signe Mortensdatter Tirsted

Universiteternes musikuddannelser

Lars Bach Hansen