Tid og sted: Hotel Nyborg Strand onsdag den 4. oktober 2023 klokken 19 – 22.

Til stede:

Mette Hjuler Hansen fra region Vestjylland,

Rune Odgaard Eyermann fra region Sydjylland,

Jesper Thøis Madsen fra region Fyn,

Marie Louise Hansen fra Region Nordsjælland,

Signe Mortensdatter Tirsted,

Kirsten Elling,

Ida Bruun Clausen,

Christian Kiørboe,

Petur Birgir Petersen,

Sara Dommergaard

Kristian Bay,

Thomas Hammer.

De tilstedeværende regionsrepræsentanter fortalte om musiklivet ude i regionerne. En pointe var, at gymnasielærere i musik i tyndt befolkede områder har den udfordring, at forventede musikhold ikke altid oprettes. Det blev nævnt, at praktiske musikarrangementer på tværs af gymnasier, er med til at holde liv i regionerne.

Til sidst holdt Thomas Hammer et oplæg om ny popmusik. Musiklærerforeningen tilbyder regionsrepræsentanterne, at de uden beregning kan få et tilsvarende oplæg som en del af et regionsmøde. Dette kan være med til at trække flere musiklærere til regionsmøderne. 

Referent: Petur B Petersen