Der er nyt link til generalforsamlingen for virtuelle deltagere, fordi vi kan bruge undervisningsministeriets zoomkonto: https://statens-it-dk.zoom.us/j/97534714133?pwd=V0VQVlZWaU12U0dQbVVObzk3TkZLUT09

(Det gamle link åbnes også)

Meeting ID: 975 3471 4133

Passcode: 219062

Der er naturligvis stadig mulighed for at møde op på Nørgaards højskole mandag d. 26. september kl. 17.00-18.00.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer (minimum ét bestyrelsesmedlem og to suppleanter)
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Valg af redaktør
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Evt.

Der er ikke indkommet nogen forslag til dagsordenen.