PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
 • At du er velkommen til at kontakte Sebastian Strabo Svendsen – Telefon: 51900294 – Mail: [email protected].
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at oplyse dig om fordelene ved medlemskab af foreningen, samt orientere dig om nyheder og muligheder (herunder kurser), jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1, litra f.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere.
 • At vi har modtaget eventuelle personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi indsamler oplysninger om dig som hjemmesidebesøgende i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f.
 • At vi bruger cookies til at sikre vores hjemmesides funktionalitet, til at optimere din browseroplevelse, til markedsføringsformål og til at analysere datatrafikken på vores hjemmeside. Vi indlejrer sociale medier, og brugen af disse medfører tredjepartscookies. Ved besøg på vores side kan du afvise analyse- og markedsføringscookies. Du kan se vores cookiepolitik på gymmus.dk
 • At vi opbevarer oplysninger om dig i anonymiseret form, og at vi kun gemmer personoplysninger, hvis et medlemsskab af foreningen indgås.  
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail [email protected], se evt. mere på www.datatilsynet.dk.