Tilstede ved mødet var 6 regionsrepræsentanter: Frits Ziegler, Marie Louise Hansen, Lisa Bak-Jensen, Jesper Thøis Madsen, Rune Odgaard Eyermann og Charlotte Nyrup Thornquist samt 7 bestyrelsesmedlemmer: Lars Bach, Jens Grønlund, Ida Bruun Clausen, Jeppe Nilaus, Petur B. Petersen, Rikke Schou Hammerum og Sebastian Svendsen.  

Petur B. Petersen holdt indledningsvist et kort oplæg om regionernes rolle i musiklærerforeningen.

Dernæst fulgte en rundbordssamtale, hvor de enkelte regionsrepræsentanter fortalte nyt fra deres region.