Mette-Wolf_350Direktør for Nørrebro Teater, dramaturg. Musik A-niveau, Haderslev Katedralskole, 1988-91.

At få en gruppe til at løfte i samme retning, uden at den enkelte forsvinder. Den udfordring mødte Mette Wolf gennem musikken i gymnasiet, og det optager hende den dag i dag som teaterdirektør.

”I musikundervisningen i gymnasiet blev vi trænet i at være noget for en gruppe. At være et hold, der skaber et kreativt produkt gennem respekt for såvel de fælles regler som det individuelle behov for at improvisere. For mig er det ret unikt. Som direktør er jeg optaget af, hvordan alle kan løfte i samme retning i skabende, kreative processer. Jeg forsøger at skabe grundlag for situationer, hvor alle er involveret og føler sig vigtige for det produkt, der kommer ud. Fra sceneteknikker til skuespiller.”

”Det var helt naturligt for mig at vælge musik på højt niveau i gymnasiet. Jeg har altid lavet musik. Klaver, kor og bigband. Det var ikke, fordi jeg havde en bestemt plan med det. Jeg skulle ikke være professionel musiker. Jeg var bare optaget af det og husker, at tiden gik sindssygt stærkt dernede i musiklokalet for enden af gymnasiets meget lange gang. Vores boble. Og der opdagede jeg, at musik var andet end at spille.”

”Første gang matematik gav mening for mig, var da jeg havde musik i gymnasiet. Vi skulle lave 4-stemmige korsatser. Det handler om logik og regler. Det var helt vildt flippet, men lige pludselig kunne jeg se mening i at anvende matematikken.”

”Vi ville selvfølgelig helst spille, og vores lærer kæmpede med at give os forståelse for genrer, musikanalyse og musikhistorie. Siden har jeg udvidet musikanalysen med dramaturgisk analyse og forestillingsanalyse, og det har givet mig et sprog til at diskutere og reflektere over kunstneriske produkter. Ellers har vi kun intuitionen at støtte os til.

”I det hele taget blev musik en samlende kraft i gymnasietiden. Vi lavede musicals. På tværs af årgangene. En masse elever, der slet ikke havde musik som fag, deltog. Socialt var det enormt vigtigt, og det var en stærk oplevelse at få så mange til at arbejde sammen om noget.”

 

”Hvad fik du ud af at have musik i gymnasiet?”

Under dette hovedspørgsmål bringer Gymnasieskolernes Musiklærerforening i de kommende uger en række fortællinger fra danskere, der har haft musik i gymnasiet. Det sker i anledningen af gymnasiereformen samt 75-året for stiftelsen af Gymnasieskolernes Musiklærerforeningen.