Gymnasieskolernes Musiklærerforening har kontaktet lektor Sven-Erik Holgersen (Lektor ved DPU, Aarhus Universitet), som med disse otte gode begrundelser understreger, at musik er et vigtigt fag i gymnasiet og på HF.

Begrundelser for musikfaget er et evigt aktuelt emne, og der er skrevet meget om det. Der er også mange myter om musikundervisning, som kan være vanskelige at mane i jorden, fordi de bliver gentaget med stor styrke. En af disse myter er, at man bliver bedre til andre fag ved at beskæftige sig med musik. Så enkelt er det ikke, men det udelukker ikke, at musikundervisning og musikalske fællesskaber kan befordre et godt læringsmiljø.

1. Musik bør være et alment dannelsesfag, fordi fagets æstetiske indhold og aktivitetsformer hører blandt de fundamentale dannelsesområder på linje med sproglig og kulturel dannelse samt matematisk og naturfaglig dannelse

2. Musik giver eleverne adgang til på én gang at forstå sider af musik som kunstnerisk udtryksform, sider af sig selv og i bredere forstand sider af det at være menneskeP1060235ny (1)

3. Musik er et kulturbærende fag, som kan give eleverne adgang til at udvikle deres forhold til og forståelse af kulturel identitet såvel som kulturel mangfoldighed

4. Musik er et meget stærkt identitetsskabende fænomen både i et individuelt og et samfundsperspektiv. Forskellige musikalske udtryk berører ofte væsentlige samfundsproblemer, og derfor bør det være et centralt undervisningsfag gennem hele skoleforløbet i folkeskole og gymnasium

5. Musik i gymnasiet har fundamental betydning for elevernes udvikling, fordi gymnasietiden er vigtige formative år, og fordi faget folder sig ud på nye måder sammenlignet med faget i folkeskolen

6. Musikfaget kan spille en central rolle for gymnasiefagenes samspil, hvor undervisningen kan tematisere såvel indhold som samarbejdsformer på tværs af fag

7. Aktiv beskæftigelse med musik er måske den udtryksform, hvor man anvender og kommer i kontakt med flest sider af sig selv – musikalsk, æstetisk, emotionelt, kropsligt, eksistentielt – og derfor er det af grundlæggende betydning for elevernes generelle udvikling at få mulighed for at være musikalsk aktive

8. Aktiv beskæftigelse med musik kan styrke social sammenhæng og modstandskraft (resiliens) over for sociale belastninger.

Nogle få udvalgte referencer:

 1. Konferencerapporten ”Hvorfor musik?”
  http://www.dnmpf.dk/…/h…/Konferencerapport_Hvorfor_Musik.pdf
 2. Øivind Varkøy (2003). Musikk, strategi og lykke
  https://www.cappelendamm.no/…/musikk—strategi-og-lykke-%C…
 3. Hargreaves and North (eds.) (2008). The Social and Applied Psychology of Music. Oxford UP
  Understreger vigtigheden af musikundervisning som led i musikalsk socialisering
 4. Even Ruud: Musikk og identitet. Oslo: Universitetsforlaget. (2013)
  Fremhæver musikalsk identitetsdannelse som et væsentligt aspekt af den alsidige udvikling, hvilket peger på nødvendigheden af musikundervisning – til forskel fra den opfattelse, at musikalsk læring og udvikling kan overlades til informelle eller ikke-institutionaliserede kontekster. Musikundervisning bør til gengæld forholde sig til den informelle læring.

Sven-Erik Holgersen, lektor, PhD, [email protected]
Fagkoordinator for kandidatuddannelsen Didaktik Musikpædagogik
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
Aarhus Universitet, Campus Emdrup
Tuborgvej 164, DK-2400 København NV