Dagens FIP-kursus i musik på Mulernes Legatskole handlede om den ny læreplan og eksamensform på c-niveau på stx og hf.

Materialer fra dagen – herunder deltagernes ideer til undervisningsforløb og eksamensspørgsmål – kommer til at ligge på EMU’en under FIP-kurserne i musikfaget: emu.dk > stx > Musik > FIP.

Vi linker også løbende til materialerne på gymmus.dk > Undervisning > EMU > UV-materialer > FIP.

Gymnasieskolernes Musiklærerforening opfordrer alle fra skoler, der ikke har været repræsenteret på dagens FIP-kursus, til at orientere sig i materialet.