Kære Kolleger

Vores fagkonsulent Nicolas Marinos har bedt mig om at udsende nedenstående invitation til regionale møder med ham. Jeg skal opfordre til at så mange som muligt dukker op.

Med venlig hilsen Peter

Kære musiklærere på landets gymnasieskoler

Som ny fagkonsulent for faget kan jeg meddele, at jeg tager rundt i landet til regionsmøder i følgende 5 byer:

– Vejle (tirsdag d. 4. marts) – Rosborg Gymnasium
– Aarhus (onsdag d. 5. marts) – Århus Statsgymnasium
– Aalborg (fredag d. 7. marts) – Aalborg Katedralskole
– Odense (mandag d. 17. marts) – Mulernes Legatskole, lok 108
– København – mandag d. 24. marts – Gl. Hellerup Gymnasium.

Der vil være tale om dagsmøder fra kl. 9:00 til 15:00. Der er tale om møder, der både består af orientering fra fagkonsulenten og debatpunkter. Man tilmelder sig hos sin regionsrepræsentant.

Formålet er, at jeg som ny fagkonsulent kommer ud og møder landets undervisere i faget, præsenterer ministerielle tiltag og får lejlighed til at præsentere dels mine tanker for fagets status og mulige fremtidige retninger.

Programpunkterne frem til kl. 13:45 har jeg udvalgt (se nedenfor!) med afsæt i centrale og aktuelle fokusområder. Men da det også er mit store ønske at høre, hvad der optager musiklærerne rundt i landet, så står ét af programpunkterne åbent. Derfor vil regionsrepræsentanterne rundt i landet forhøre sig hos medlemmerne, hvad de ønsker skal programsættes i tidsrummet 13:45-14:45.

Om formen skal være et oplæg fra min side med efterfølgende plenum, plenumdiskussion, videndeling og sparring, osv. er op til jer. Forslag til emner kunne være:

– Undervisningsdifferentiering i musik
– Elevaktivering (elevernes medansvar for læreprocessen i musik).
– Elevtyper. Hvilke elever kalder faget på? Og hvordan kan vi møde dem?

Men som skrevet, så er der frit valg.

Program  for møderne (ca.-tider!):

09:00 – 09:20: Morgensang og præsentation af deltagerne.
09:20 – 09:40: Innovation i musikfaget – Et ministerielt udviklingsprojekt for alle fag.
09:40 – 10:00: Digitalisering af skriftlige prøver. Betydning for musikfaget.
10:00 – 10:30: Kommende forsøg i faget. Orientering og spørgsmål.

10:30-10:45: Formiddagskaffe

10:45 – 11:15: Skriftlighed i musik – prosaanalyser især ifm. sro, at-synopsis og især srp og sso.
11:15 – 11:40: Musikdidaktik (tydeligere begrundelser for stofvalg) og begreber i musikdidaktikken.
11:40 – 12:00: Plenumdiskussion af foregående oplæg.

12:00 – 12:30: Frokost

12:30 – 13:00: Fra kernestof til dannelse i musikfaget. Bud på mulige tilgange.
13:00 – 13:30: Plenumdiskussion af foregående oplæg.

13:30 – 13:45: Eftermiddagskaffe

13:45 – 14:45: Tema valgt af regionsrepræsentanten (varierer fra region til region)
14:45 – 15:00: Afrunding og evaluering af dagen

OBS! Man tilmelder sig hos sin regionsrepræsentant.

Mange hilsner
Nicolas Marinos, fagkonsulent for musik, dramatik og dans