Regioner

Landet er inddelt i otte regioner fastsat og afgrænset af bestyrelsen.

Kommisorium for regionernes arbejde

 • Regionsrepræsentanterne fungerer i de enkelte regioner som en samlende figur for faget og indkalder hvert år til et regionsmøde for foreningens medlemmer – evt. med deltagelse af et bestyrelsesmedlem og/eller fagkonsulenten
 • Regionsrepræsentanterne deltager vederlagsfrit mindst hvert andet år i et møde med bestyrelsen med henblik på at afdække fagets status i regionerne og diskutere faglige tiltag/ideer – fx til kursusudbud
 • Regionerne afholder i lige år valg til regionsrepræsentantposten inden Gymnasieskolernes Musiklærerforenings generalforsamling i efteråret. Valgets resultat meddeles bestyrelsens kontaktperson til regionerne
 • Der afholdes et årligt regionsmøde med følgende minimumsindhold:
  • fagligt indhold/kompetenceudvikling med intern eller ekstern oplægsholder
  • vidensdeling
  • fagets status på de enkelte skoler
 • Bestyrelsen dækker udgifter til mødeforplejning. Bilag sendes til kasserer@gymmus.dk. Bestyrelsen dækker ikke transportudgifter (skal dækkes på egen ansættelsesskole)
 • Efter ansøgning til bestyrelse@gymmus.dk bevilges midler til eksterne oplægsholdere
 • Regionsrepræsentanterne vedligeholder en oversigt over musiklærere på gymnasierne i regionen – om muligt delt op i ansættelsestyper (fastansatte, uddannelsesstilling, timeansat).

 

OBS

Se liste over regionernes afgrænsning. Det resterer at afdække tilhørende hhx- og htx-skoler, der har musikfaget i fagrækken. Bestyrelsen lægger denne opgave ud til de regionsrepræsentanter mhp. at gøre listen fuldkommen i efteråret 2017 efter valg til regioner er afholdt.

Se også Nyt fra regionerne

Regionsrepræsentanter (fungerende til nyvalg i 2017)

Nordjylland

Anette Svendsen, Aalborg Katedralskole – ams@aalkat-gym.dk

Vestjylland

Kim Togsverd Hansen, Struer Statsgymnasium – KTH@stgym.dk

Midt- og Vestjylland

Mette Hjuler Hansen, Skive Gymnasium – mhh@skivegym.dk

Århus

Charlotte Nyrup Thornquist, Århus Katedralskole – ct@akat.dk

Vejle

Rune Odgaard Eyermann, Tørring Gymnasium – ru@toerring-gym.dk

Ribe

Dorte S. Gunge, Ribe Katedralskole – DG@ribekatedralskole.dk

Sønderjylland

Søren Marcussen, Åbenrå Statsskole – soeren.marcussen@skolekom.dk

Fyn

Dorte Lundgreen-Nielsen, Mulernes Legatskole – dorte.lundgreen-nielsen@skolekom.dk

Vestsjælland & Roskilde

Lisa Bak-Jensen, Roskilde Gymnasium – Lisa.Bak-Jensen@roskilde-gym.dk

Storstrøm

Anne-Mette Christiansen, Vordingborg Gymnasium – annemetteappel@gmail.com

Frederiksborg

Marie Louise Hansen, Allerød Gymnasium – marielouise@webspeed.dk

Storkøbenhavn

Louise Holte, Kongsholm Gymnasium – lo@cphwest.dk

København og Frederiksberg

Fritz Ziegler, Ørestad Gymnasium – fz@oegnet.dk

Bornholm

Anders Bech, Campus Bornholm STX – be@cabh.dk

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com