Regioner

Landet er inddelt i otte regioner fastsat og afgrænset af bestyrelsen.

Kommisorium for regionernes arbejde

 • Regionsrepræsentanterne fungerer i de enkelte regioner som en samlende figur for faget og indkalder hvert år til et regionsmøde for foreningens medlemmer – evt. med deltagelse af et bestyrelsesmedlem og/eller fagkonsulenten
 • Regionsrepræsentanterne deltager vederlagsfrit mindst hvert andet år i et møde med bestyrelsen med henblik på at afdække fagets status i regionerne og diskutere faglige tiltag/ideer – fx til kursusudbud
 • Regionerne afholder i lige år valg til regionsrepræsentantposten inden Gymnasieskolernes Musiklærerforenings generalforsamling i efteråret. Valgets resultat meddeles bestyrelsens kontaktperson til regionerne
 • Der afholdes et årligt regionsmøde med følgende minimumsindhold:
  • fagligt indhold/kompetenceudvikling med intern eller ekstern oplægsholder
  • vidensdeling
  • fagets status på de enkelte skoler
 • Bestyrelsen dækker udgifter til mødeforplejning. Bilag sendes til kasserer@gymmus.dk. Bestyrelsen dækker ikke transportudgifter (skal dækkes på egen ansættelsesskole)
 • Efter ansøgning til bestyrelse@gymmus.dk bevilges midler til eksterne oplægsholdere
 • Regionsrepræsentanterne vedligeholder en oversigt over musiklærere på gymnasierne i regionen – om muligt delt op i ansættelsestyper (fastansatte, uddannelsesstilling, timeansat).

 

Regionsrepræsentanter

(fungerende til nyvalg i 2018)

1: Nordjylland
Anette Svendsen, Aalborg Katedralskole – ams@aalkat-gym.dk

2: Vestjylland
Mette Hjuler Hansen, Skive Gymnasium – mhh@skivegym.dk

3: Østjylland
Charlotte Nyrup Thornquist, Århus Katedralskole – ct@akat.dk

4: Sydjylland
Rune Odgaard Eyermann, Tørring Gymnasium – ru@toerring-gym.dk

5: Fyn
Dorte Lundgreen-Nielsen, Mulernes Legatskole – dorte.lundgreen-nielsen@skolekom.dk

6: Vest- & Sydsjælland og øer
Lisa Bak-Jensen, Roskilde Gymnasium – Lisa.Bak-Jensen@roskilde-gym.dk

7: Nordsjælland
Marie Louise Hansen, Allerød Gymnasium – marielouise@webspeed.dk

8: Østsjælland, Bornholm og Nordatlanten
Fritz Ziegler, Ørestad Gymnasium – fz@oegnet.dk

OBS!! Kortet er en “grovskitse”

– se liste over regionernes afgrænsning.

Det resterer at afdække tilhørende hhx- og htx-skoler, der har musikfaget i fagrækken. Bestyrelsen lægger denne opgave ud til regionsrepræsentanterne mhp. at gøre listen fuldkommen.