Musikproduktion og studiet af musikalske parametre

Gymnasiereformen giver nu mulighed for at arbejde med et musikalsk produktions-
projekt med et praktisk og teoretisk indhold
som et af emnerne på musik A- og B-niveau. Desuden er der øget fokus på de musikalske parametre på musik C-niveau. Derfor tilbyder vi et kursus, der understøtter musikundervisning i forhold til de ændrede læreplaner.

Vi vil arbejde med små lydproduktioner og øvelser i programmet REAPER, der kan understøtte forståelsen af musikproduktion og ikke mindst de musikalske parametre ’klang’ og ’form’. Vi vil også se på hvordan man i REAPER har mulighed for at arbejde med filmlyd, og dermed vinkle det, så det er muligt at arbejde med forskellige medieprodukter.

Målet er, at elever på alle tre niveauer på STX, HTX og HF kan lave egentlige lyd/medie-produktioner og bruge øvelserne til at studere musikken indefra.
Elevøvelser med tilhørende lydklip/filmklip, analysemodeller, nodemateriale og program-manualer rettet mod elever præsenteres, så den enkelte lærer har konkret materiale at arbejde videre med efter kurset.
Vi inddrager en kort gennemgang af den elektroniske musiks udvikling fra Kraftwerk og frem, set ’med maskinernes øjne’.

Programmet REAPER kan afvikles på både Mac og PC og kan benyttes af eleverne uden at  de behøver købe programmet. Derved kan arbejdet foregå på elevernes egne computere. Vi arbejder os på kurset gennem de tekniske udfordringer, der kan være i brugen af programmet, og studerer, hvor man kan få hjælp til at løse eventuelle tekniske problemer. Gennem praktiske øvelser sikres det, at deltagerne ved kursets afslutning har fået et grundlæggende kendskab til, hvordan man arbejder med programmer som dette.

Tid og sted

Kursus 1 – 21.9 og 22.9 – begge dage kl. 9-16
Sted: Roskilde Gymnasium, Roskilde

Kursus 2 – 25.9 og 26.9 – begge dage kl. 9-16
Sted: Rosborg Gymnasium & HF, Vejle

Bemærk, der er tale om to identiske kurser

Kursusinstruktører

Dennis Mikkelsen, lektor i musik ved Gefion Gymnasium
Gert Uttenthal Jensen, lektor i musik ved Frederiksborg Gymnasium  

Pris

3200 kr.
I kursusafgiften er inkluderet formiddagskaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe/te begge dage samt kursusmateriale. Kurserne afholdes som eksternatkurser og kursusprisen indeholder derfor ikke overnatning.

Tilmeldingsfrist for begge kurser

Senest onsdag 30.8.2017
Der er plads til ca. 20 deltagere på kurset, som oprettes ved min. 15 deltagere

Tilmelding

Musikproduktion og studiet af musikalske parametre
Sender

Kontaktperson

Anne-Mette Appel Christiansen – [email protected]