– og kunsten at lytte

En workshop om improvisation og kunsten at lytte til rummet, lydene og stilheden

improvisation

At blive bedre til at improvisere og ikke mindst at kunne lære det fra sig. Fordybe sig og få en større forståelse for improvisationens væsen ved hjælp af nye metoder og værktøjer samt skærpe egen og elevernes evne til at lytte og på den måde skabe et mere fokuseret og kreativt rum i undervisningen.

  • Hvad vil det sige at improvisere, og hvordan bliver man bedre til det..?
  • Hvordan lærer man det fra sig..? redskaber/metoder..?
  • Hvad vil det sige at lytte mere intenst/skærpet…? Og hvordan træner man denne evne..?
  • Hvordan kan man bruge en skærpet lytteevne til at komme ind i et mere skabende og improviserende rum..?
  • Kan man starte musikundervisningen med fem minutters lytning…? til musik, ud i rummet, 
til lydene i rummet og udenfor, til hinanden, stolenes knirken, åndedrættet – samt til stilheden, der befinder sig midt imellem det hele…

Tid og sted

Torsdag 17. november 2016 kl. 9-16 på Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte

Kursusinstruktør

Michala Østergaard-Nielsen, freelance musiker (trommeslager) og komponist, uddannet på konservatori-erne i Stockholm og Malmö (2004-2009). Michala underviser i sammenspil og improvisation på to 2-årige konservatorieforberedende højskoler (Fridhem og Skurup) i Skåne og i trommer på Det Rytmiske Musik-konservatorium I København. Derudover er hun gæstelærer på musikkonservatoriet i Stockholm.

Kursusindhold

Improvisation er noget alle kan lære, uanset niveau. Det er ofte et ‘flyvsk’ begreb for mange, men dybest set er det helt enkelt.
Ved hjælp af forskellige sammenspilsøvelser og med konkrete musikalske og visuelle redskaber er det muligt at få et mere naturligt forhold til det at improvisere og at kunne lære det fra sig.
Vi vil arbejde både med helt frie improvisationer, som er fri af faste former og akkorder, samt med improvisation over akkorder og en mere fast form. 
Ved at kombinere det med en skærpet lytten, får improvisationerne mere dybde og nærvær.

Som musikundervisere og musikudøvere er det meget lytteevnen, vi bruger. Men vi træner den sjældent aktivt. Og hvor meget bruger vi den egentlig..?
Michala vil med konkrete lytte- og koncentrationsøvelser vise, at lytteevnen er en indstilling. Det er en skærpet tilstand, en ‘muskel’, som man kan træne ligeså meget som det at øve sig på sit instrument. Det er også noget, alle kan lære.

Et vigtigt formål med workshoppen er at få mange konkrete øvelser og metoder med hjem til umiddelbar anvendelse i undervisningen.

Program


Formiddag – helt fri af det pædagogiske rum

– Lytteøvelser, afslapningsøvelser og koncentrationsøvelser
– Improvisations og sammenspilsøvelser, herunder musikalske og visuelle øvelser, hvor vi spiller/ synger på
vores instrumenter
– Feedback og spørgsmål

Eftermiddag – tilbage i det pædagogiske rum

– Hvordan kan vi bruge det i vores undervisning..? Gruppearbejde, også med sammenspilsøvelser
– Musikalsk og mundtligt oplæg fra grupperne
– Opsummering og spørgsmål i plenum
– Evaluering og afrunding

Pris

1800 kr – inkl. formiddagskaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe/te samt kursusmateriale.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag 1. november 2016

Tilmelding

Download kalenderbegivenhed