Onsdag den 18. september mødtes repræsentanter for alle 8 regioner i Musiklærerforeningen med bestyrelsesmedlemmer og med Uffe Englund. Mødet blev afholdt på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia.

Efter at Lasse Schmidt Nielsen havde sat os ind i musikproduktion,
holdt Petur B Petersen et kort oplæg om regionernes rolle i musiklærerforeningen. Derefter havde vi en Rundbordssamtale, hvor de enkelte regionsrepræsentanter fortalte om deres region. Uffe Englund var interesseret i at komme ud i regionerne, og der var bred enighed om, at det ville være en god idé med kurser med efterfølgende regionsmøder, og med deltagelse af fagkonsulenten.

Venlig hilsen

Petur