Kursusopslag

Kursusopslag

KURSET ER AFLYST PGA. FOR FÅ TILMELDTE

1. dag – Praktisk gumboot-kursus

Kurset tilbyder en praktisk indføring i det sydafrikanske fænomen ’gumboot’ kombineret med en sociokulturel perspektivering og som en del af et større fagligt og/eller flerfagligt emne om Sydafrika.

2. dag – Verdensmusik i undervisningen

Hvorfor bringe fremmede kulturers musik ind i den danske gymnasieundervisning? Kurset tilbyder metoder til inddragelse af ikke-vestlig musik i musikudøvelse og i musikkundskab på C- B- og A-niveau i musik.

Deltagerantal
min. 20 – max. 28

Kursusform

Eksternat. Kurset skal ideelt ses som ét samlet kursus, men man kan også tilmelde sig de enkelte kursusdage særskilt.

Pris
2 dage kr. 3200 – 1 dag kr. 1800 – inkl. forplejning og kursusmateriale.

Forplejning begge dage: morgenkaffe/te med brød, frokost med 1 vand, eftermiddagskaffe/te med kage – samt vand og frugt under hele kurset.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist torsdag 25.8.2014 til Anne-Mette Christiansen – email: [email protected]
Oplys ved tilmelding: dit navn – mobilnr. – skole – skolens EAN – kursusdatoer/kursussted