I forbindelse med at studieretningen musik-matematik er blevet mere udbredt, er der opstået et behov for at finde emner til de flerfaglige forløb i de to fag.

En arbejdsgruppe bestående af Rune Bech Lauesen, Anders Keiding, Kaare Glistrup Petersen, Thomas Meesenburg og Søren Hein Christiansen har derfor udarbejdet et idekatalog med forskellige emner, der kan anvendes i musik og matematikundervisningen.

Der er udarbejdet nogle materialer til de forskellige emner og fredag den 26. april er alle matematiklærere og musiklærere inviteret til en inspirationsdag, hvor de forskellige emner vil blive præsenteret.

Programmet er sat sammen på en måde, så man kan deltage, selvom man kun har ét af fagene. Det er dog oplagt, at man tager en kollega med, hvis man har, eller ønsker at have, en musik-matematik studieretning sammen.

Program.
9:30 Kaffe
10:00 Intro om læreplaner etc. ved fagkonsulent Bodil Bruun
10:15 Oplæg: Mønstergenkendelse som didaktisk princip ved Kaare Petersen
11:00 Kort gennemgang af de forskellige emner
11:15 Workshops – 1. runde (Workshop 1, 2 eller 3)
12:30 Frokost
13:30 Workshops – 2. runde (Workshop 4, 5 eller 6)
14:45 Opsamling
15:00 Tak for i dag

Workshop 1 – Noder/rytmer og brøker ved Rune Bech Lauesen
(målgruppe: matematiklærere)
Workshop 2 – Sinuskurver og klang + svævning og additionsformler ved Søren Hein Christiansen og Kaare Petersen
(målgruppe: musik+matematiklærere)
Workshop 3 – Det gyldne snit hos Mozart og andre ved Anders Keiding
(målgruppe: musiklærere)
Workshop 4 – Kombinatorik og melodisk analyse ved Anders Keiding
(målgruppe: musik+matematiklærere)
Workshop 5 – Toner på et flygel ved Rune Bech Lauesen
(målgruppe: musiklærere)
Workshop 6 – Restklasser og voicings ved Søren Hein Christiansen
(målgruppe: matematiklærere)

Praktiske detaljer.
Tid: Fredag den 26.april (uge 17) kl. 9.30-15.00
Sted: Skt. Knuds Gymnasium, Læssøegade 154, 5230 Odense M
Undervisere: Rune Bech Lauesen, Anders Keiding, Kaare Glistrup Petersen og Søren Hein Christiansen
Kursusleder: Rune Bech Lauesen
Pris: 700,- kr
Kursusmaterialer

Tilmelding. Deadline for tilmelding: 4. april 2019.

Inspirationsdag – musik og matematik, april 2019
Hvis du er på en privat skole, så skriv: Intet EAN
Sender