Tilmeldingsfrist – OBS! Meget kort tilmeldingsfrist!

Kursus 1+2: torsdag 3. september 2015
Kursus 1: torsdag 3. september 2015
Kursus 2: mandag 5. oktober 2015

Kursusbeskrivelse:

Eleverne på ungdomsuddannelserne er af den generation vi kalder ’digital natives’. De er vokset op med computeren som en essentiel del af deres liv. Samtidig har computeren nedbrudt grænser og meldt sig på banen indenfor samtlige felter af musikproduktion. Det er derfor nødvendigt – i musikundervisningen – at se på computeren som et værktøj i flere dimensioner, så vi kan udnytte dette kreative potentiale.

Vi har planlagt et kursus i 2 dele (2 + 1 dag), og ideelt set deltager man i dem begge. Men det er også muligt at tilmelde sig et enkelt af kurserne.
Kursets indhold kan anvendes direkte på musik C- og B-niveau, men kan sagtens udbygges til anvendelse på A-niveau.

Der ingen krav til færdigheder og begge forløb er rettet mod begyndere såvel som øvede.
Alt du skal bruge er en computer, et par hovedtelefoner og gerne et lille MIDI-keyboard.

 1. Samples og syntese

  – musikproduktion og analyse af elektronisk musik fra 90’erne og fremefter

  På kurset arbejder vi med lydproduktion og elektronisk musik. Vi forfølger de to spor i den elektroniske musik, der er repræsenteret ved henholdsvis samples og syntese – musik hvor computeren er en vigtig del af produktion og udtryk. Små lydproduktioner og øvelser i programmet REAPER støtter udviklingen af begreber til at beskrive den nyere loop-baserede
  og elektroniske musik.

  Målet er, at elever på C- og B-niveau (STX, HTX eller HF) enten kan lave egentlige lydproduktioner
  (evt. som filmlyd) eller de kan bruge øvelserne til at studere de elektroniske stilarter indefra.
  Elevøvelser med tilhørende lydklip/filmklip, analysemodeller, nodemateriale og programmanualer rettet mod elever præsenteres, så den enkelte lærer har konkret materiale at arbejde videre med efter kurset.

  En del af dette mål er også at få opbygget et sprog til at tale om denne type musik ved at forstå, hvordan baggrunden for produktionen er. Dette understøttes af en kortere gennemgang af den elektroniske musiks udvikling fra Kraftwerk og frem, set ’med maskinernes øjne’.

  Programmet REAPER kan afvikles på både Mac og PC og kan benyttes af eleverne, uden at de behøver købe programmet. Derved kan arbejdet foregå på elevernes egne computere. Vi arbejder os på kurset gennem de tekniske udfordringer, der kan være i brugen af programmet, og studerer, hvor man kan få hjælp til at løse eventuelle tekniske problemer. Gennem en del praktiske øvelser sikres det, at deltagerne ved kursets afslutning, har fået et grundlæggende kendskab til, hvordan man arbejder med programmer som dette.

Tidspunkt: mandag 5.10. og tirsdag 6.10. 2015 – begge dage kl. 9-16
Sted: Gefion Gymnasium, København
Kursusinstruktører: Dennis Mikkelsen, lektor i musik ved Gefion Gymnasium og Gert Uttenthal Jensen, lektor i musik ved Frederiksborg Gymnasium.

 1. Computeren som musikinstrument

  – fra idé over færdig produktion til live performance

Denne kursusdel vil præsentere, hvordan computeren anvendes på scenen i dag. Forløbet giver kursusdeltagerne grundlæggende kendskab til musikerens kreative proces i Ableton Live – fra idé over færdig produktion til live performance.

Med afsæt i samples og syntese vil kursusdeltagerne arbejde indenfor simple rammer og blive rustet til at videregive idéen om computeren som et instrument, der fordrer kreativitet på linje med en elektrisk guitar. De vil også stifte bekendtskab med de vigtigste begreber, der gør sig gældende på tværs af instrumenter, programmer og platforme.

Kursisterne vil få udleveret materiale bestående af en Ableton Live session-fil med tilhørende samples og øvelser, som også vil kunne fungere som undervisningsmateriale til elever.

Programmet Ableton Live kan afvikles på både PC og Mac, og det kan downloades gratis i en
30 dages testperiode.

Tidspunkt: torsdag 5.11.2015 kl. 9-16
Sted: Gefion Gymnasium, København
Kursusinstruktør: Anders Stig Møller, medlem af Turboweekend samt freelancermusiker og underviser – kandidat fra RMC med pædagogisk speciale i at inddrage computeren i sammenspil.

Praktiske oplysninger

Priser

Pris for begge kurser (2 + 1 dag): 4200 kr
Pris for kursus 1 (2 dage): 3200 kr
Pris for kursus 2 (1 dag): 1800 kr

I kursusafgiften er inkluderet formiddagskaffe/te, frokost og eftermiddagskaffe/te samt kursusmateriale.
Der er plads til 20 deltagere på kurset, som oprettes med min. 15 deltagere på de enkelte dele.
Pladserne fordeles efter ‘først-til-mølle-princippet’ – dog har tilmeldinger til begge kursusdele 1+2 førsteprioritet.

Tilmelding

Via tilmeldingsformular HER

kursussamples