Den varslede præcisering i opgaveteksten til Musikteori 1, delopgave 3 (Harmonisering) henholdsvis delopgave 4 (Melodisk analyse), som tidligere er meldt ud bl.a. på EMU, gennemføres ikke til sommer, dvs. ved prøveterminerne maj-juni 2015 og august 2015. Dermed vil de skriftlige opgavesæt i musik sommeren 2015 have nøjagtig samme ordlyd som de seneste år.

Jeg beklager den forvirring det måtte have medført blandt lærere og elever i afsluttende klasser. Selvom der er tale om præciseringer i opgaveteksten og ikke indholdsmæssige ændringer, skal det stadigvæk varsles i passende tid, inden de skriftlige prøver afvikles. Præciseringerne vil derfor tidligst blive gennemført ved de skriftlige prøver i musik sommer 2016, og i dette tilfælde vil alle skoler blive varslet fra centralt hold i starten af skoleåret 2015-2016.

 

Med venlig hilsen

Nicolas Marinos
Fagkonsulent i musik