Satser du på sange?

– spørger Merete Wendler og Niels Bundgaard. I forbindelse med udgivelsen af deres bog om vokalarrangement “Satser på sange” (og i forlængelse af kurser i foråret) har Merete Wendler og Niels Bundgaard påbegyndt en blog, der fungerer som supplererende undervisningsmateriale til bogen.

Merete og Niels har forfattet bogudgivelsen, men de inviterer i høj grad alle andre brugere med som forfattere af indlæg på bloggen. Du kan skrive til Merete og blive inviteret til blog.satserpaasange.dk. Meretes emailadresse er mw@aurehoej.dk

I skrivende stund ligger der blogindlæg til 5 af bogens kapitler.

Endelig kan du også besøge webstedet til bogen: http://satserpaasange.dk/

satserpaasange