Fredag d. 20. marts 2015 kl. 09:00-15:15 afholdes regionsmøde i musik for alle interesserede.
Regionalmødet afholdes på Herning Gymnasium, H.P Hansens Vej 8, 7400 Herning. Lokale 5101.

Du bedes medbringe computer og evt. USB-pind, da der vil blive uddelt materiale. Materialet lægges efterfølgende i Materialebanken HER

PROGRAM

09:00 – 09:20: A Morgensang og præsentation af deltagerne.
09:20 – 09:40: B Innovation i musikfaget – Et ministerielt udviklingsprojekt for alle fag.
09:40 – 10:00: C Digitalisering af skriftlige prøver. Betydning for musikfaget.
10:00 – 10:30: D Kommende forsøg i faget. Orientering og spørgsmål.

10:30 – 10:45: Formiddagskaffe

10:45 – 11:15: E Skriftlighed i musik – prosaanalyser især ifm. sro, at-synopsis og især srp og sso.
11:15 – 11:40: F Musikdidaktik (tydeligere begrundelser for stofvalg) og begreber i musikdidaktikken.
11:40 – 12:00: G Plenumdiskussion af foregående oplæg.

12:00 – 12:30: Frokost

12:30 – 13:00: H Fra kernestof til dannelse i musikfaget. Bud på mulige tilgange.
13:00 – 13:30:  I  Plenumdiskussion af foregående oplæg.

13:30 – 13:45: Eftermiddagskaffe

13:45 – 14:45: J Tema valgt af regionsrepræsentanten (varierer fra region til region).
14:45 – 15:00: K Afrunding og evaluering af dagen.

Mange hilsner
Nicolas Marinos, fagkonsulent for musik, dramatik og dans

TILMELDING

Udfyld tilmeldingsformularen HER

PRIS

Regionalmødet er gratis for medlemmer af Gymnasieskolernes Musiklærerforening.
Pris for ikke-medlemmer – kontakt Tomas Christensen: tc@herning-gym.dk