Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Torsdag d. 19. september kl. 20.00 – 21:00 på Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Valg af redaktør
 • Indkomne forslag
 • Evt.

Forslag til sager, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden, Søren Hein Christiansen (formand@gymmus.dk) i hænde senest to uger før generalforsamlingen, hvorefter den endelige dagsorden tillige med formandsberetningen udsendes til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Rikke Schou Hammerum – genopstiller
 • Petur B. Petersen – genopstiller
 • Bjørn Bølling Nyholm – genopstiller
 • Anne Verdelin – genopstiller ikke