Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af otte medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges fire bestyrelsesmedlemmer på hver generalforsamling. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen med etårig valgperiode.

Du kan skrive til bestyrelsen på bestyrelse@gymmus.dk eller til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Udvalg og arbejdsopgaver

Kommunikationsudvalg

Jesper Fjord og Bjørn Bølling

Kursusudvalg

Anne Verdelin, Bjørn Bølling og Lars Bach Hansen

Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS i GL-regi)

Søren Hein Christiansen

Fagligt Forum

Søren Hein Christiansen

Kontaktpersoner

Redaktørgruppen og Regioner

Formandsinitiativet/musikpædagogisk forening og folkeskoler

Musikskoler og konservatorier

Musikhistorisk Museum / Skoletjenesten

SYNG

Fagdidaktisk kursus

Universiteternes musikuddannelser