Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af otte medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges fire bestyrelsesmedlemmer på hver generalforsamling. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen med etårig valgperiode.

Du kan skrive til bestyrelsen på bestyrelse@gymmus.dk eller til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Udvalg og arbejdsopgaver

Kommunikationsudvalg

Jesper Fjord og Rikke Juel Enemærke

Kursusudvalg

Anne Verdelin, Lasse Grøftehauge Jensen og Lars Bach Hansen

Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS i GL-regi)

Søren Hein Christiansen

Fagligt Forum

Søren Hein Christiansen

Kontaktpersoner

Redaktørgruppen og Regioner

Petur Birgir Petersen

Formandsinitiativet/musikpædagogisk forening og folkeskoler

Søren Hein Christiansen

Musikskoler og konservatorier

Petur Birgir Petersen

Musikhistorisk Museum / Skoletjenesten

Rikke Juel Enemærke

SYNG

Rikke Hammerum

Fagdidaktisk kursus

Rikke Juel Enemærke

Universiteternes musikuddannelser

Lasse Grøftehauge Jensen