Nyhedsmail, Maj 2014

Hermed en kort hilsen, der indeholder vigtigt nyt fra Fagkonsulenten, samt Ry kursusannonce

Fra Formanden

Kære kolleger

Årets nærmer sig din afslutning, og i den anledning er der en hilsen fra Nicolas Marinos om filbehandling ved den afsluttende eksamen – jeg håber eleverne kan nå at få informationerne.

Jeg har fået nogle lidt foruroligende, men muligvis tilfældige, meldinger om vigende søgning til A niveau studieretninger efter sommerferien, og vi vil i bestyrelsen meget gerne have meddelelse om det, så vi kan følge op på det.

Ry kurset er stadig åbent for tilmeldinger, jeg sætter også lige annoncen ind i slutningen af denne mail. Ellers alle gode ønsker for en god eksamensafvikling og efterfølgende sommerferie!

 Venlig hilsen

Peter

Fra Fagkonsulenten

Kære musikkolleger

Opgavekommissionen har bedt mig orientere om følgende:

 Som de sidste to år, er der til eksamensopgaverne vedlagt en cd med musicXML-versioner af alle M2-opgaver. Disse XML-filer overfører problemfrit langt størstedelen af nodebilledet og de tilhørende becifringer, men ikke alt. Således har opgavekommissionen bemærket at følgende elementer ikke kommer med i XML-overførslen:

 – Tempo-angivelse og tempo: Dvs. eleverne skal manuelt sætte enten det trykte metronomtal eller vælge et andet.

 – Becifringen 7sus4: De fleste programmer ændrer til sus4.

 – Becifringen 7#5: Udvidelse + alteration forsvinder, men kun i nogle programmer.

 – Alla breve-tegnet: I stedet vil XML’en angive 4/4.

 – Legatobuer over mere end 2 toner.

Udover de her nævnte forhold, kan der naturligvis også opstå andre fejl eller mangler i xml-overførslen. Et tidligere problem, med at becifringer i tomme takter forsvandt, lader til i år at være løst ved at becifringer sådanne steder er hæftet på en skjult 2.-stemmes pauser. Men det skal understreges at – ligesom ved tidligere års midi-filer – så er det den trykte node, der er forlægget til eksamensopgaven, og at det er den enkelte elevs ansvar at sørge for at nodebilledet og arrangementet er korrekt i forhold til denne.

 Som fagkonsulent vil jeg derfor understrege vigtigheden af, at I løbende træner eleverne til at bruge tid på at se, om de importerede noder i deres nodeskrivningsprogram (Primus, Sibelius, osv.) nu også er i fuld overensstemmelse med det skriftlige forlæg i opgavehæftet (det gælder helt ned til den enkelte legatobue!). Som skrevet ovenfor, er det elevens ansvar, at det er det.

Desuden vil jeg benytte lejligheden til at understrege, at I sikrer jer, at eleverne kan orientere sig i et fuldt eksamenshæfte – og dermed også, hvilken opgave, de skal besvare. Hvis man til årsprøver og terminsprøver – af økonomiske hensyn – blot har udleveret en kopi den opgavetype, der er arbejdet med i undervisningen (f.eks. opgave 3 – pop-rock), så kan man sagtens forestille sig, at nogle elever bliver forvirret over at modtage et opgavehæfte til M2 på over 30 sider!

 Man kan evt. dele et opgavesæt rundt til eleverne i undervisningen og gennemgå det med dem. Hvilke opgaver skal man besvare i hæftet til M1 og i hæftet til M2? Man hører af og til historier om desorienterede elever, der er i vilrede og besvarer de forkerte opgaver.

Med venlig hilsen

 Nicolas Marinos, fagkonsulent for musik, dramatik og dans.

Ry kursus

 

  • Her håber jeg så på at det med at trække folk af huse ikke bliver et problem, for disse kurser har altid været tilløbsstykker, så vær ude i god tid til kurset, der beskrives nærmere nedenfor. Man kan også se beskrivelsen i Musikbladet, samt i GLE-kataloget der er på trapperne.

 

  • Ry-kursus mandag 2014 “Faglig inspiration”

 

Periode:

Mandag den 6. til torsdag den 9. oktober 2014

 

 

 Sted:

 Ry Højskole, Klostervej 36, 8680 Ry

 

Programpunkter:

 

Foredrag:

 

Bjarne Mørup: Foredrag om et emne “På tværs af tid og genre”.

 

Traditionen for sober klassisk musikanalyse

 

Mogens Wenzel Andreassen: Formidling af klassisk musik i det 21. Århundrede til teenageren.

 

Karen Skriver Zarganis: Om Odense Symfoniorkesters formidling af musik til unge.

 

Kor:

Klassisk: Alice Granum,

 

Folkemusiktradition : Karen Mose

 

Albansk musik i praksis. Sammenspil ved Claus Mathiesen

 

Modul 1 – Workshops – pædagogisk sigte

 

Teorihold – Skriftlige discipliner

 

Vokal-arrangement : Niels Bundgaard, Merete Vendler

 

Jazzarrangement: Niels Brynjolf,

 

Pop/rock-arrangement: Thomas Hammer,

 

It i undervisningen

 

Reaper : Gert Uttenthal. Arbejde med musikproduktioner i redigeringsprogrammet

 

“Reaper”

Rikke Juel Enemærke: Web2.0 værktøjer i (musik)undervisingen –

 

podcast/vodcast/blog/wiki/spil/ quiz

 

Solo-undervisning:

 

Trommer – Rie Pedersen

 

Rotation

 

Rotation – Anders Aare,

 

Modul 2 – Workshops – personlig helse.

 

Sammenspil:

 

Balkan: Niels Brynjolf

 

Jazz- improvisation : Anders Farstad

 

Rock/funk sammenspil: Anders Aare.

 

Salsa/latin: NN

 

PROGRAM

 

Mandag den 6. Oktober: Eftermiddag: 13–15: Modul 1

 

15-17: Modul 2

 

17-18: Diverse

 

Aften 19-22: Kor med Karen Mose

 

Tirsdag den 7. Oktober: Formiddag: 8-10: Modul 1

 

10-12 Modul 2

 

Eftermiddag – Generalforsamlingskursus.

 

13-16: Foredrag ved Bjarne Møhrup

 

16-18: Generalforsamling

 

Aften: 19-22 Balkanmusik i praksis ved Claus Mathiessen

 

 

  • Onsdag den 8. Oktober: Formiddag: 9-11: Foredrag – Formidling af klassisk musik i

 

det 21.nhundrtede, for teeagere´rrhundrtede, for teenageren

 

med Mogens Wenzel Andreasen

 

11-12: Karen Skriver Zarganis fra Odense

 

Symfoniorkester om ……

 

Eftermiddag: 13-15: Modul 1

 

15-17: Modul 2

 

17-18: Diverse

 

Aften: 18 – ???: Festmiddag og koncert med

 

Sammenspilsgrupperne

 

Torsdag den 9. Oktober: Formiddag 9-11: Kor med Alice Granum

 

11-12: Evaluering mv.

 

Pris

 

7100 kr på enkeltværelse

 

6750 kr på dobbeltværelse

 

Tilmelding

 

 

Senest 1. Juni 2014 til Thomas Nilsson på tore@post9.tele.dk