Nyhedsmail fra formand og fagkonsulent, maj 2014

Nyhedsmail, Maj 2014

Hermed en kort hilsen, der indeholder vigtigt nyt fra Fagkonsulenten, samt Ry kursusannonce

Fra Formanden

Kære kolleger

Årets nærmer sig din afslutning, og i den anledning er der en hilsen fra Nicolas Marinos om filbehandling ved den afsluttende eksamen – jeg håber eleverne kan nå at få informationerne.

Jeg har fået nogle lidt foruroligende, men muligvis tilfældige, meldinger om vigende søgning til A niveau studieretninger efter sommerferien, og vi vil i bestyrelsen meget gerne have meddelelse om det, så vi kan følge op på det.

Ry kurset er stadig åbent for tilmeldinger, jeg sætter også lige annoncen ind i slutningen af denne mail. Ellers alle gode ønsker for en god eksamensafvikling og efterfølgende sommerferie!

 Venlig hilsen

Peter

Fra Fagkonsulenten

Kære musikkolleger

Opgavekommissionen har bedt mig orientere om følgende:

 Som de sidste to år, er der til eksamensopgaverne vedlagt en cd med musicXML-versioner af alle M2-opgaver. Disse XML-filer overfører problemfrit langt størstedelen af nodebilledet og de tilhørende becifringer, men ikke alt. Således har opgavekommissionen bemærket at følgende elementer ikke kommer med i XML-overførslen:

 – Tempo-angivelse og tempo: Dvs. eleverne skal manuelt sætte enten det trykte metronomtal eller vælge et andet.

 – Becifringen 7sus4: De fleste programmer ændrer til sus4.

 – Becifringen 7#5: Udvidelse + alteration forsvinder, men kun i nogle programmer.

 – Alla breve-tegnet: I stedet vil XML’en angive 4/4.

 – Legatobuer over mere end 2 toner.

Udover de her nævnte forhold, kan der naturligvis også opstå andre fejl eller mangler i xml-overførslen. Et tidligere problem, med at becifringer i tomme takter forsvandt, lader til i år at være løst ved at becifringer sådanne steder er hæftet på en skjult 2.-stemmes pauser. Men det skal understreges at – ligesom ved tidligere års midi-filer – så er det den trykte node, der er forlægget til eksamensopgaven, og at det er den enkelte elevs ansvar at sørge for at nodebilledet og arrangementet er korrekt i forhold til denne.

 Som fagkonsulent vil jeg derfor understrege vigtigheden af, at I løbende træner eleverne til at bruge tid på at se, om de importerede noder i deres nodeskrivningsprogram (Primus, Sibelius, osv.) nu også er i fuld overensstemmelse med det skriftlige forlæg i opgavehæftet (det gælder helt ned til den enkelte legatobue!). Som skrevet ovenfor, er det elevens ansvar, at det er det.

Desuden vil jeg benytte lejligheden til at understrege, at I sikrer jer, at eleverne kan orientere sig i et fuldt eksamenshæfte – og dermed også, hvilken opgave, de skal besvare. Hvis man til årsprøver og terminsprøver – af økonomiske hensyn – blot har udleveret en kopi den opgavetype, der er arbejdet med i undervisningen (f.eks. opgave 3 – pop-rock), så kan man sagtens forestille sig, at nogle elever bliver forvirret over at modtage et opgavehæfte til M2 på over 30 sider!

 Man kan evt. dele et opgavesæt rundt til eleverne i undervisningen og gennemgå det med dem. Hvilke opgaver skal man besvare i hæftet til M1 og i hæftet til M2? Man hører af og til historier om desorienterede elever, der er i vilrede og besvarer de forkerte opgaver.

Med venlig hilsen

 Nicolas Marinos, fagkonsulent for musik, dramatik og dans.

Ry kursus

 

  • Her håber jeg så på at det med at trække folk af huse ikke bliver et problem, for disse kurser har altid været tilløbsstykker, så vær ude i god tid til kurset, der beskrives nærmere nedenfor. Man kan også se beskrivelsen i Musikbladet, samt i GLE-kataloget der er på trapperne.

 

  • Ry-kursus mandag 2014 “Faglig inspiration”

 

Periode:

Mandag den 6. til torsdag den 9. oktober 2014

 

 

 Sted:

 Ry Højskole, Klostervej 36, 8680 Ry

 

Programpunkter:

 

Foredrag:

 

Bjarne Mørup: Foredrag om et emne “På tværs af tid og genre”.

 

Traditionen for sober klassisk musikanalyse

 

Mogens Wenzel Andreassen: Formidling af klassisk musik i det 21. Århundrede til teenageren.

 

Karen Skriver Zarganis: Om Odense Symfoniorkesters formidling af musik til unge.

 

Kor:

Klassisk: Alice Granum,

 

Folkemusiktradition : Karen Mose

 

Albansk musik i praksis. Sammenspil ved Claus Mathiesen

 

Modul 1 – Workshops – pædagogisk sigte

 

Teorihold – Skriftlige discipliner

 

Vokal-arrangement : Niels Bundgaard, Merete Vendler

 

Jazzarrangement: Niels Brynjolf,

 

Pop/rock-arrangement: Thomas Hammer,

 

It i undervisningen

 

Reaper : Gert Uttenthal. Arbejde med musikproduktioner i redigeringsprogrammet

 

“Reaper”

Rikke Juel Enemærke: Web2.0 værktøjer i (musik)undervisingen –

 

podcast/vodcast/blog/wiki/spil/ quiz

 

Solo-undervisning:

 

Trommer – Rie Pedersen

 

Rotation

 

Rotation – Anders Aare,

 

Modul 2 – Workshops – personlig helse.

 

Sammenspil:

 

Balkan: Niels Brynjolf

 

Jazz- improvisation : Anders Farstad

 

Rock/funk sammenspil: Anders Aare.

 

Salsa/latin: NN

 

PROGRAM

 

Mandag den 6. Oktober: Eftermiddag: 13–15: Modul 1

 

15-17: Modul 2

 

17-18: Diverse

 

Aften 19-22: Kor med Karen Mose

 

Tirsdag den 7. Oktober: Formiddag: 8-10: Modul 1

 

10-12 Modul 2

 

Eftermiddag – Generalforsamlingskursus.

 

13-16: Foredrag ved Bjarne Møhrup

 

16-18: Generalforsamling

 

Aften: 19-22 Balkanmusik i praksis ved Claus Mathiessen

 

 

  • Onsdag den 8. Oktober: Formiddag: 9-11: Foredrag – Formidling af klassisk musik i

 

det 21.nhundrtede, for teeagere´rrhundrtede, for teenageren

 

med Mogens Wenzel Andreasen

 

11-12: Karen Skriver Zarganis fra Odense

 

Symfoniorkester om ……

 

Eftermiddag: 13-15: Modul 1

 

15-17: Modul 2

 

17-18: Diverse

 

Aften: 18 – ???: Festmiddag og koncert med

 

Sammenspilsgrupperne

 

Torsdag den 9. Oktober: Formiddag 9-11: Kor med Alice Granum

 

11-12: Evaluering mv.

 

Pris

 

7100 kr på enkeltværelse

 

6750 kr på dobbeltværelse

 

Tilmelding

 

 

Senest 1. Juni 2014 til Thomas Nilsson på tore@post9.tele.dk

Udgivet i Nodebloggen
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com