Nyhedsbrev fra Formanden

I anledning af aflyst kampvalg til bestyrelsen

Kære kolleger

Ved generalforsamlingen på Ry Højskole var vi i den usædvanlige, men heldige, situation, at der var flere opstillede kandidater end der var afgående fra bestyrelsen, så forberedelserne til kampvalget gik i gang, noget vi ikke har oplevet siden engang i 90’erne. Siden hen har en af kandidaterne trukket sig, og bestyrelsens længst siddende medlem, Dorte Rovsing, har tilbudt at tage 1. suppleant posten, så derfor er vi havnet i den situation at de tre opstillede kandidater nu er valgt til bestyrelsen gennem fredsvalg.

De tre er

Asger F. Tarpgaard, Selandia, Slagelse
Jesper Fjord, Holstebro Gymnasium
Lasse Grøftehauge Jensen, Roskilde Gymnasium.

Velkommen og til lykke med valget alle 3, samt ikke mindst en stor tak til Dorte Rovsing, for hendes mangeårige indsats for foreningen, hvor vi må se at finde en passende lejlighed til at tage afsked med hende.

Venlig hilsen
Peter Drenck
Formand for Gymnasieskolernes Musiklærerforening