Kære medlemmer

Så er det endelig blevet tid til nyt fra Gymmus, hvor meget er sket siden sidst. På billedet ovenfor ses den nye bestyrelse, som konstituerede sig på et møde efter generalforsamlingen d. 1. oktober 2020. Vi takker den gamle bestyrelse for det store arbejde – det drejer sig om afgående formand Søren Hein Christiansen og kasserer Jesper Fjord. Yderligere Bjørn Bølling er på orlov det sidste af sin valgperiode, og suppleant Sebastian Strabo Svendsen vikarierer for ham i bestyrelsen.

Vi lagde i den nye bestyrelse ud med et virtuelt møde efterfulgt af et fysisk møde i Odense 6.+7. november, og nu er de fleste arbejdsområder endelig nogenlunde fordelt mellem os. Arbejdsområderne kan ses på hjemmesiden og man er meget velkommen til at kontakte os, hvis man har indspark af enhver art.

STATUSRAPPORT 2020 & SPØRGESKEMA

Statusrapporten 2020 udarbejdet af Sven-Erik Holgersen fra DPU har været et af omdrejningspunkterne for os som ny bestyrelse. Rapporten afdækker nogle af de problemer, som vi står overfor generelt på tværs af alle musiktilbud i Danmark, men også i gymnasiet. Ud over generel tilbagegang af musikhold på c- og b-niveau tales i rapporten om en polarisering, idét det frygtes at efterhånden kun nogle gymnasier er i stand til at tiltrække elever til musik A, mens andre ikke længere kan. Disse udfordringer vil vi gerne sætte fokus på i bestyrelsen og derfor har vi udarbejdet et meget kort spørgeskema, som vi meget gerne vil have så mange som muligt til at svare på, så vi som bestyrelse kan blive klogere på, hvad er kan gøres for at alle gymnasier får etableret et musikmiljø i og udenfor skoletiden. Følg linket til spørgeskemaet her:

https://docs.google.com/forms/d/1G4bhmdmg1-BY_3dcpfTh2lYYxafx6CwBBc60Spa8fEY/viewform?gxids=7628&edit_requested=true

Se statusrapporten 2020 her.

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/musikfaget+/FMfcgxwJZJZjlrbDShmVtLsXHWJBWgrQ?projector=1&messagePartId=0.1

I kan desuden læse Sebastian Strabo Svendsens udlægning af Statusrapporten med særligt fokus på musik som fag i gymnasiet i Musikbladet, når det udkommer I januar.

Arbejdet for mere musik i gymnasiet kæmpes også i mere politiske foreninger som Fagligt Forum samt MIUU, sidstnævnte samles sidst i december måned for at lægge en fælles strategi.

 

NYE KURSER

Vi udbyder til foråret et spændende ”hands on”- kursus i elektronisk musik og sammenspil Laptoppen som instrument Ableton Live og Push for undervisere i gymnasieskolen. Kurset afvikles over tre mødegange med Rasmus Kjærbo fra Rumkraft, hvoraf den midterste del er med fysisk fremmøde, mens første og tredje del er webinarer. I kan læse meget mere om kurset på hjemmesiden under kurser. Foreløbig kan I skrive følgende datoer ind i jeres kalendere, så I kan ansøge jeres skole om deltagelse. Bemærk begrænset deltagerantal.

  1. marts (mandag) på Sjælland, oplysninger om værtsgymnasium kommer snarest på hjemmesiden.
  2. marts (mandag) i Jylland, Marselisborg Gymnasium, Aarhus.

New Orleans-kurset er stadig planlagt til at blive afviklet i 2022 (ét års forsinkelse) med forkursus i Odense i uge 43 med Esben Just og hans hold af medinstruktører og jamkoncert på Storms Pakhus fredag aften denne uge. Vi følger fortsat coronaudviklingen og håber at kunne realisere rejsen til USA. Hvis det glipper overvejer vi at erstatte turen med et ophold på en højskole og koncerter på Hjejlen i foråret 2022. Vi ser tiden an og afventer hvad Kilroy Travels meddeler os til marts, når flybilletterne skal forudbestilles.

https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/11/17/935774408/new-orleans-mayor-cancels-mardi-gras-parades-in-2021?t=1605695026027

JUBILÆUMSÅR

Året 2021 er jubilæumsår i GYMMUS, og hvem husker ikke det stortanlagte jubilæumskursus på Frederiksberg Gymnasium tilbage i 2016 med koncerter, workshops, fagligt indhold og samvær med alle fætrene og kusinerne? Vi ved endnu ikke, hvad der lader sig gøre ift. forsamlingsforbud og andre coronarestriktioner, men vi regner med på bestyrelsesmødet i april 2021 at planlægge jubilæumskurset (afholdes i efteråret i sammenhæng med FIP og generalforsamling) i store linjer. Så har I forslag til hvad der kunne foregå, så tøv ikke med at skrive til os i bestyrelsen!

HJEMMESIDE

Vores nuværende hjemmeside kommer til at undergå nogle forandringer over årsskiftet, til dels fordi der er mange uaktuelle nyheder mange steder, men også fordi siden ikke overholder reglerne for GDPR. Vi har nedsat et lille udvalg som kommer til at justere på hjemmesiden, ligesom vi kommer til at få juridisk hjælp udefra til at få hjemmesiden up to date ift. GDPR. I vil komme til at høre nærmere. Endelig vil I snarest muligt på hjemmesiden kunne se en opdateret kalender med de nye aktiviteter det næste års tid eller to frem.

MEDLEMSREGISTRERING

Vi overgår fra at have medlemsregistrering i LMFK til nu at arbejde sammen med DitSekretariat, som også samarbejder med engelsklærerforeningen og idrætslærerforeningen.

 

På bestyrelsens vegne

Lars Bach Hansen

Fmd. i GYMMUS