Du modtager dette blad, fordi du er medlem af Gymnasieskolernes Musiklærerforening Se Gymnasiemusikbladet online her
 
 
 
 
 
 
         
     

TEMA: KONTAKT TIL DET LOKALE MUSIKLIV

Skoleårets første Musikblad har gymnasiereformens fokus på kontakt til det lokale musikliv som tema. Vi har skrevet til forskellige aktører i landet og efterspurgt beskrivelser af tilbud, der kan have interesse for musikfaget i gymnasiet. Konservatorierne og Den Jyske Opera har budt ind med tilbud om rundvisninger, gratiskoncerter, overværelse af masterclasses, orkesterskoler, sangskriverværksteder og mere. Sidst i bladet bringer vi desuden et tilbud om gratis undervisningsmateriale fra Mads Padsberg og Merete Wendlers boganmeldelse af Sibelius. Allerførst dog til en artikel om et velfungerende lokalt gymnasiesamarbejde fra det virkelige liv. 
 
Dea Diemar (Tårnby Gymnasium)
Petur Birgir Pedersen (Gefion Gymnasium)
Ida Klitgaard Lassen (Tornbjerg Gymnasium)
redaktoer@gymmus.dk
 

Kollegial inspiration

Læs Merete Wendlers artikel om KULT - et samarbejde mellem fire københavnske gymnasier. Få ideer til hvordan du selv kommer igang med "kontakten til det lokale kulturliv" - evt. i samarbejde med nærliggende naboskoler.
 
Koncerterne ved DJM giver mulighed for at opleve musikere på højt niveau, som ikke er ret meget ældre end gymnasieelever-ne. Det kan være en stor inspiration, og det kan medvirke til at nedbryde barrierer, eksempelvis i forhold til klassisk musik eller jazz, som mange unge ellers står fremmede over for. På Det jyske musikkonservatorium kan man også overvære masterclasses med store navne fra ind- og udland. Læs mere her
 
På Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) glæder vi os til at møde jer og jeres elever ved vores koncerter og arrangementer. Både dem vi holder på vores respektive uddannelsessteder i Odense og Esbjerg - og dem vi tilbyder med vore samarbejdspartnere rundt om i landet. Som noget særligt udbyder SDMK landets eneste konservatorieuddannelse i folkemusik. Læs mere om SDMKs tilbud her
 
Musiklærere og musikklasser er meget velkomne på konservatoriet. Afhængigt af husets øvrige aktiviteter tilbyder vi bl.a. rundvisning, information om konservatoriets uddannelser og overværelse af undervisning. Udvalgte mandag-tirsdage eftermiddage har vi f.eks. mulighed for at invitere gymnasieklasser indenfor i Koncertsalen for at overvære en orkesterskole, hvor vores dirigentstuderende undervises i at dirigere et fuldt symfoniorkester bestående af konservatoriets orkesterstuderende. Læs mere her
 
Konservatoriet tilrettelægger i begrænset omfang besøg for interesserede fra videregående uddan-nelsesinstitutioner, højskoler, gymnasier med videre. Gymnasier med musik på A-niveau tilby-des ved henvendelse en fast besøgspakke bestående af et oplæg om konservatoriets uddan-nelser efterfulgt af en kort rundvisning. Læs mere her
 

Music Confucius Institute i København - en helt ny verden af kinesisk klang 

Music Confucius Institute (MCI) har til huse hos Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og tilbyder undervisningsforløb med fokus på traditionel kinesisk musik. Som noget særligt bliver eleverne introduceret til musikken og instrumenterne af kinesiske musikere fra Central Conservatory of Music i Beijing.

 
 
Unge og opera? Det går da ikke? Jo – det gør det, og de synes som regel, det er både spændende, rammende og vildt
Foruden det permanente tilbud om billetter til 60 kr til sæsonens generalprøver har Den Jyske Opera udviklet lærerkurser, sangskriverværksteder, undervisningsmaterialer samt partnerskaber, hvor gymnasierne selv formulerer ønsker: særlige operaintroduktioner, besøg af sangere eller besøg hos os på scenen. Læs mere her
 
 

UNDERVISNINGSMATERIALE

Mads Pagsberg deler undervisningsmateriale

Mads Pagsberg er blandt meget andet leder af ”The Pagsberg Bigband”, og vi vil i al ydmyghed foreslå, at man overværer en af deres mange koncerter (det er gratis hvis man tilmelder sig som gymnasieklasse), for det kunne hænge fantastisk godt sammen med dette meget pædagogiske materiale, som umiddelbart ser ud til at kunne fungere fint som del af et musikemne på B-niveau, eller måske endda på C-niveau. Læs selv, og vurder!

 
 

ANMELDELSE

Anmeldt af Merete Wendler
Det udfylder et hul i nordiske musikvidenskabelige udgivelser, at Valdemar Lønsted (VL) sidste år udgav en bog om Jean Sibelius, en komponist som mange af os nok har stående ude på en sidelinje i hukommelsen et eller andet sted. Det er fængende læsning, og første del af bogens tre dele kan uden videre anbefales til natbordet ligesom i øvrigt også VL’s to forrige komponistbiografier om hhv. Mahler og Schubert. Læs resten af anmeldelsen her