Indhold

Fra formanden

Blad på vej

Foreningens 75 års jubilæum

Ry Kursus

Anmodning om hjælp fra medlemmerne til specialestuderende – opfordring til deltagelse!

Kære kolleger

Så er vi inde i opløbet til skoleårets afslutning, jeg har netop været ude til en fin forårskoncert på Nordfyns Gymnasium, hvor familiens yngste skulle optræde. Lise Pedersen, Jens Bryderup, Jørgen Roe-Poulsen og Kai Herrmann havde sørget for en særdeles vellykket aften, med et program der viste eleverne fra deres bedste sider, rent musikalsk. I betragtning af gymnasiets beliggenhed i et af de områder af landet med den laveste gymnasiefrekvens, var det en fornøjelse at se hvor mange der kunne trækkes til som publikum. Så meget desto mere ærgerligt var det så at høre at et af de musikalske flagskibe gymnasiet har haft de sidste 25 år, med store og ambitiøse musicalopførelser, må stoppe, mest begrundet i manglende elevopbakning. Om det skyldes det lavere antal musikhold efter 2005-reformen, elevernes ændrede prioriteringer i forbindelse med de snævrere adgangskrav til de videregående uddannelser eller andet, er svært at sige, men det er ikke første gang problemet dukker op. Det er blevet sværere at have tidligere traditioner for store kor, musicals og sammenspilshold, alt sammen noget der er med til at fremme gymnasiet som et samlende element i lokalområdet, en lejlighed til at give eleverne en stærk og personlig musikalsk oplevelse, samt, ikke mindst, være et centralt samlende element på skolen. Det der især bekymrer mig, er at den ildhu og entusiasme der lægges for dagen i forbindelse med musikarrangementer på skolerne af lærerne kan lide skade, og der skal ikke så meget mere til før man kan tænke, at det også bare kan være ligegyldigt. Det er især et problem, at man mange steder bare tager den indsats for givet som noget naturgivent, så her fra en opfordring til, at man virkelig støtter op om det fine arbejde, der bliver gjort, og at især eleverne af skolen gøres opmærksom på betydningen af denne indsats fra ledelsernes side. Jeg tror det er en god ide at få frem, hvordan det ser ud rundt omkring i landet, så vi kan få talt om, og iværksat ideer til at vende udviklingen. Men tak til Jens, Jørgen, Kai og Lise for en fornøjelig varieret og spændende aften, hvor det er svært at trække enkeltelementer frem, men især udgaven af Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel var overbevisende.

Blad på vej

Hold øje med mailen – der er ny udgave af Musikbladet på vej i disse dage, Magnus Mikkelsen og vores nye medredaktør Per Hansen er tæt på et sende det ud.

Musikmanifest.dk

I forbindelse med et formandsmøde mellem Dansk Musikpædagogisk Forening, Folkeskolernes Musiklærerforening og Gymnasieskolernes Musiklærerforening havde vi en drøftelse om Musikmanifest.dk og dens fremtid. Vi blev enige om at selve teksten bag manifestet er særdeles gyldigt, men at siden er ret henslumrende, da der vist ikke sket noget de sidste par år. På positivsiden er at de tre foreninger er kommet med i flere sammenhænge på grund af manifestet, først og fremmest ved offentliggørelsen af Frede V. Nielsens store rapport om musikfagets tilstand, og dermed har vi fået en god gennemslagskraft i forhold til forskellige aktører i musikken. Men lige her og nu er det mest på musikskole og skoleområdet tingene rykker oven på Folkeskolereformen. Derfor har vi besluttet at lukke ned for hjemmesiden og lægge selve manifestteksten ud på vores egne hjemmesider, for sidenhen at tage den op. Vi beholder domænenavnet, da det er et slagkraftigt navn, og dermed værd at holde fast i.

Foreningens 75 års Jubilæum

Her er vi ude i god tid, idet det først er til 2016, men vi vil gerne kunne lave noget lige så flot som til 50-års jubilæet i 1991, som fossilerne fra dengang endnu husker. Dengang var det med koncert på Glyptoteket med alt hvad vi kunne trække af musiklærere, med nykomponeret musik af Pierre Dørge, samt stor Jubilæumsfest på Rødovre Gymnasium, samt udgivelse af et festskrift. Vi håber at kunne matche arrangementet fra dengang, selv om noget tyder på at det nu om dage ind i mellem – fx generalforsamlingen – er lige så svært at mobilisere musikkollegerne, som det er at få eleverne til at deltage i efter skoletid arrangementer, så som musicals og kor. Er der en sammenhæng?

Ry kursus

Her håber jeg så på at det med at trække folk af huse ikke bliver et problem, for disse kurser har altid været tilløbsstykker, så vær ude i god tid til kurset, der beskrives nærmere nedenfor. Man kan også se beskrivelsen i Musikbladet, samt i GLE-kataloget der er på trapperne.

Ry-kursus 2014   ”Faglig inspiration”

Periode:
Mandag den 6. til torsdag den 9. oktober 2014

Sted:
Ry Højskole, Klostervej 36, 8680 Ry

Programpunkter:

Foredrag:
Bjarne Mørup: Foredrag om et emne ”På tværs af tid og genre”. Traditionen for sober klassisk musikanalyse
Mogens Wenzel Andreassen: Formidling af klassisk musik i det 21. århundrede til teenageren
Karen Skriver Zarganis: Om Odense Symfoniorkesters formidling af musik til unge

Kor:
Klassisk: Alice Granum
Folkemusiktradition : Karen Mose

Albansk musik i praksis.
Sammenspil ved Claus Mathiesen

Modul 1 – Workshops – pædagogisk sigte

Teorihold – Skriftlige discipliner
Vokal-arrangement : Niels Bundgaard, Merete Vendler
Jazzarrangement: Niels Brynjolf
Pop/rock-arrangement: Thomas Hammer

It i undervisningen
Reaper : Arbejde med musikproduktioner i redigeringsprogrammet ”Reaper” – Gert Uttenthal
Web 2.0 værktøjer i (musik)undervisingen: podcast/vodcast/blog/wiki/spil/ quiz – Rikke Juel Enemærke

Solo-undervisning:
Trommer –  Rie Pedersen

Rotation
Rotation – Anders Aare

Modul 2 – Workshops – personlig helse

Sammenspil:
Balkan:  Niels Brynjolf
Jazz- improvisation : Anders Farstad
Rock/funk sammenspil: Anders Aare
Salsa/latin: ?????

PROGRAM

Mandag den 6. Oktober

Eftermiddag
13–15: Modul 1
15-17: Modul 2
17-18: Diverse

Aften
19-22: Kor med Karen Mose

Tirsdag den 7. Oktober:

Formiddag
8-10: Modul 1
10-12: Modul 2

Eftermiddag – Generalforsamlingskursus
13-16: Foredrag ved Bjarne Mørup – ”Musik i og om Holocaust”. Traditionen for sober klassisk musikanalyse
16-18: Generalforsamling

Aften
19-22: Balkanmusik i praksis ved Claus Mathiessen

Onsdag den 8. Oktober

Formiddag
9-11: Foredrag – Formidling af klassisk musik i det 21. århundrede til teenageren med Mogens Wenzel Andreasen
11-12: Karen Skriver Zarganis fra Odense Symfoniorkester om orkesterets formidlingsprogram til unge

Eftermiddag
13-15: Modul 1
15-17: Modul 2
17-18: Diverse

Aften
18 – ???:     Festmiddag og koncert med Sammenspilsgrupperne

Torsdag den 9. Oktober

Formiddag
9-11: Kor med Alice Granum
11-12: Evaluering mv.

Pris

7100 kr på enkeltværelse – 6750 kr på dobbeltværelse

Tilmelding

Senest 1. Juni 2014 til Thomas Nilsson på tore@post9.tele.dk

Anmodning om hjælp fra Jens Lunde til speciale, med opfordring herfra til at deltage:

Kære kolleger.

Jeg er pt ved at indsamle empiri til mit speciale der omhandler undervisningen i den musikpraktiske udførsel på A-niveau. Jeg har I den forbindelse lavet et spørgeskema, som skal hjælpe mig med at afdække nogle af de problematikker, der kunne være I den musikpraktiske undervisning, især med henblik på elevernes musikpraktiske færdigheder. Håber I vil hjælpe mig med at svare på spørgeskemaet.

Mvh. Jens Lunde

Link til spørgeskemaet: https://www.surveymonkey.com/s/GZVQMQN