Kursus i Music Work Out

på Greve Gymnasium, torsdag d. 21. november 2019, kl. 13.30 – 16.30

Instruktør: Anette Præst Nielsen, pianist og underviser i klaver og begynder musikteori.     

Med Music Work Out materialerne kan du gøre din undervisning nem og spændende for både dine elever og dig selv!

Materialerne er grundigt gennemtestet på både hold og soloelever og giver via det fysiske element en langt hurtigere indlæring i teori og hørelære. De er progressivt udviklede og egner sig til alle elever der modtager musikundervisning, og så er det hele på dansk!

Giv eleverne en bedre forståelse af bl.a. rytmer i forskellige taktarter, nodeværdier, pauser, intervaller, nodekendskab og meget mere – på en sjov, udfordrende og interaktiv måde.

Music Work Out bliver nu brugt på over 40 musikskoler i Danmark, på gymnasier (bl.a. Skt. Annæ), hos utallige privatundervisere og på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium til hørelære og teori på AM linien. Også i Sverige og Finland har det fundet vej.

Se mere om Music Work Out på www.musicworkout.dk

På kurset får kursisterne hands-on i gennemgangen af materialerne og ideer, tips og kombinationsmuligheder. Kurset afvikles sideløbende med slideshow og powerpoint. Desuden trækkes der, ved kursusafslutning, lod om 2 kufferter (Teacher’s Edition og Games Edition) fra Music Work Out til uddeling til 2 af de fremmødte kursusdeltagere.

Der vil bliver serveret kaffe, kage og frugt

Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2019
Pris: 400,- kr.

Tilmelding:

Music Work Out

Music Work Out

Hvis du er på en privat skole, så skriv: Intet EAN
Sender