Musik- og lydproduktion er et valgfag på C-niveau på HTX, men hvad mange måske ikke ved, så kan faget ligeså vel udbydes på STX og HF. Faget har allerede haft et langt, men også lidt stille liv på HTX, og vores håb er, at vi kunne få flere STX- og HF-skoler til at udbyde faget i de kommende år. Forhåbentlig vil mange elever og undervisere kunne have en interessere i dette – og at vi med dette fag kan skabe et yderligere musiktilbud i gymnasiet. Ydermere tror vi ikke at musik- og lydproduktion på STX og HF vil udgøre en konkurrent til det store musikfag, snarere vil det kunne fungere som et supplement, hvor de musikelever, der i særlig grad interesserer sig for fx produktion kunne have mulighed for at fordybe sig i dette. Samtidig kunne vi måske også tiltrække nogle elever, som ikke normalt ville vælge musik. Nogle af de musikuddannede kandidater og lektorer fra Aarhus Universitet har allerede uddannelse i MOLP eller lignende – måske helt uden at være opmærksomme på det og de vil måske kunne undervise i faget med udgangspunkt i det gennemarbejdede undervisningsmateriale af Lasse Schmidt-Nielsen fra Århus Statsgymnasium, som findes i Materialebanken.

Kontakt fagkonsulent Thomas Hammer, hvis I har interesse i MOLP som efteruddannelse i efteråret 2021 på Aarhus Universitet via mail på thomasehammer@icloud.com