Inspirationsdag – musik og matematik, april 2019

I forbindelse med at studieretningen musik-matematik er blevet mere udbredt, er der opstået et behov for at finde emner til de flerfaglige forløb i de to fag.

En arbejdsgruppe bestående af Rune Bech Lauesen, Anders Keiding, Kaare Glistrup Petersen, Thomas Meesenburg og Søren Hein Christiansen har derfor udarbejdet et idekatalog med forskellige emner, der kan anvendes i musik og matematikundervisningen.

Se hele kursusbeskrivelsen her

Tilmelding. Deadline for tilmelding: 4. april 2019.

Inspirationsdag – musik og matematik, april 2019
Hvis du er på en privat skole, så skriv: Intet EAN
Sender