Så er Gymnasieskolernes Musiklærerforening atter klar med et internatkursus

Denne gang tager vi til Bjerringbro hvor vi har sammensat et tre-dages program med fokus på den praktiske musik, herunder især arbejdet med klassisk og rytmisk kor.

Internatkurset på Nørgaards Højskole er et inspirations- og kompetencekursus bygget op omkring tre forskellige workshops: “Sammenspil i mange genrer”, “Koncert design” og “Klassisk kordirektion – brush up”. Udover de tre workshops bliver der to større fælles korsessions i klassisk og rytmisk kor hvor du kan få ny inspiration til dit arbejde med kor.

Mandag afholder foreningen generalforsamling (med mulighed for virtuel deltagelse for alle der ikke deltager på kurset), og vi skal naturligvis have festmiddag der efterfølges af Les Lanciers hvor vi håber en del har lyst til at deltage som musikere i vores lanciers-orkester. Herefter er der åben scene hvor vi bla. kan se hvad vi har arbejdet med i løbet af de to dage.

Der er plads til ca. 60 deltagere på kurset og vi opfordrer til, hvis det er muligt, at man bor på dobbeltværelse med sin gode kollega, da det frigiver plads til flere kursusdeltagere. Dette, da bestyrelsen gerne vil give flest mulige chance for at komme afsted og højskolen kun har 50 værelser til rådighed.

Priser (dækker kost, logi og kursusmaterialer):

Dobbeltværelse: 3600 kr.

Enkeltværelse: 4100 kr.

Foreløbigt program:

Mandag d. 26. september

Ankomst og frokost kl 12-13

Workshop-session A kl 13-16, inkl kaffe og kage

Indkvartering  kl 16-17

Generalforsamling Gymmus kl.17-18

Aftensmad kl 18-19

Klassisk kor med Morten Schuldt Jensen kl 19.30-21.30 , inkl. aftenkaffe

Tirsdag d. 27. september

Morgenmad kl 7.30-9

Workshop-session B kl 9-12, inkl. kaffepause

Frokost kl 12-13

Rytmisk kor med Astrid Vang Pedersen kl. 13-16, inkl. Kaffe og kage

Fri tid og øvning for musikere til Lanciers kl. 16-19

Festmiddag og fest med les Lanciers til livemusik, koroptrædener og jam kl. 19-00

Onsdag d. 28. september

Morgenmad fra kl. 7.30 og udtjekning af værelserne senest kl. 9

Workshop-session C kl. 9-12

Frokost og tak for denne gang  kl. 12-13

På dette kursus skal man ikke vælge imellem nogen workshops, da alle deltagere kommer på alle tre workshops i løbet af de tre dage.

Om de tre workshops:

“Sammenspil i mange genrer” ved Kristian Lassen, docent ved Det Jyske Musikkonservatorium

Hvordan arrangerer jeg i forskellige rytmiske stilarter?

Hvilke teknikker, rytmer, figurer og æstetikker er karakteristiske for forskellige rytmiske stilarter og genrer. Hvordan kan man fx arrangere og spille en popsang i country-stil, eller som funk, latin, hiphop, heavy, disco eller R’n’B?

Det vil instruktøren komme med et bud på og i samarbejde med workshopdeltagerne prøve af i praksis.

“Koncert Design” ved Astrid Vang Pedersen, dirigent, kunstnerisk leder af vokalensemblet Dopplers og grundlægger af konceptet Koncert Design

Koncert Design (www.concertdesign.dk) er Astrid Vang-Pedersens tilgang til at arbejde med iscenesættelse og kommunikativ koncertoptræden.

På workshoppen vil Astrid præsentere sit Koncert Design Koncept og vise eksempler på hvordan konceptet kan anvendes og udmøntes i konkrete koncertoplevelser. Deltagerne vil arbejde med konkrete værktøjer til at fremme korsangernes fysiske bevidstgørelse og kommunikative rolle, samt den konceptuelle design-proces.

“Klassisk kordirektion – brush up” ved Morten Schuldt-Jensen, professor i kor- og orkesterledelse ved konservatoriet i Freiburg

”What they see is what you get”

Brush-up på dine klassiske korlederfærdigheder

Morten Schuldt-Jensen gennemgår  grundlaget for forbindelsen mellem dirigentens bevægelser og korets ”toneproduktion”/klang og laver på den baggrund med holdet en kommenteret model-indstudering og -direktion af et kort, klassisk korværk. Du lærer at notere din personlige frasering i detaljer, og der er god plads til spørgsmål undervejs. Som afslutning dirigerer alle modelværkerne og får feedback på aspekter af deres direktion.

Alle bedes orientere sig i følgende værker fra Chorus 3: F. Mendelssohn Bartholdy: Abschied vom Walde  og Schubert: Zum Sanctus 

Om de to korsessions:

Klassisk kor ved Morten Schuldt-Jensen

Vi ”synger efteråret ind” med sange af Johs. Brahms, Fanny Hensel, Hugo Alfvén, Wilhelm Stenhammar m.fl. Morten vil arbejde med den klassiske kormetodik sådan at den enkelte deltager kan tage input med til sin egen direktion, som fx hvordan man arbejder konstruktivt med intonation, at sætte sin egen stemme i spil under indstudering, at arbejde med den homogene korklang, tydelighed i direktionen og om repertoireovervejelser ift. sværhedsgrad, antal stemmer og meget mere. Desuden har Morten under corona omarbejdet et betragteligt antal satser fra den klassiske hitliste til tre stemmer (SAB) til udgivelse på Hal Leonard Edition, og her vil være rig mulighed for sparring og gennemprøvning af det klassiske korrepertoire som kan bruges direkte i undervisningen. 

Rytmisk kor ved Astrid Vang Pedersen

Astrid har mange års erfaring med rytmisk korledelse bl.a. med inspiration fra afrikansk sang, nordisk folkemusik og improvisation. På denne session vil vi synge en række forskellige rytmiske satser, der kan inspirere til at kombinere sang, rytme og bevægelse. Elementer af eksempelvis stomp, body-percussion, impro og koreografi vil indgå. Derudover vil Astrid introducere måder at arbejde med korets færdigheder indenfor rytme, intonation, klang, frasering og overordnede performance på, som hun har udviklet i arbejdet med Vokalensemblet Dopplers og det afrikansk inspirerede kor Papaya (www.papaya.dk).

Du skal være medlem for at kunne tilmelde dig.
Det kan du blive lige her