Gymnasieskolernes Musiklærerforening afholder et endags GF-kursus i forbindelse med FIP 24

Ministeriet afholder i år FIP på Slagelse Gymnasium torsdag d. 3. oktober, og vi i Gymmus lægger en ekstra kursusdag oveni fredag d. 4. oktober, så du får en lidt ekstra inspiration med hjem til din undervisning.

Vi kører samme koncept som de foregående år hvor du skal vælge to ud af fire mulige workshops. I år kan du lære mere om: Hvordan du skaber trygge rammer for unge stemmer i et kor, få nye rytmiske ERT-øvelser i din værktøjskasse, få indblik i hvordan vi kan tage udgangspunkt i den danske folkemusik i undervisningen eller hvordan den nye popmusik arbejder med autenticitetsbegrebet.

Der bliver som altid også tid til kollegial sparring torsdag efter FIP og generalforsamling hvor vi spiser aftensmad og hygger os sammen.

Husk at du selv skal sørge for tilmelding til FIP-kurset d. 3/10 via GL!:

Middag og overnatning på Skipperkroen i enkeltværelse med morgenmad samt kursus med fuld forplejning om fredagen: 3000 kr.

Middag på Skipperkroen torsdag aften UDEN overnatning + kursus med fuld forplejning om fredagen: 2000 kr.

Kun kursus med fuld forplejning om fredagen: 1400 kr

Foreløbigt program:

Torsdag d. 3/10-24 – FIP og Generalforsamling på Slagelse Gymnasium

Kl. ca. 10-16: FIP ved fagkonsulenten på Slagelse Gymnasium

kl. 16-17: Generalforsamling i Gymmus. Afholdes på Slagelse Gymnasium. Foreningen er vært ved en øl/vand.

Kl. 17: Vi kører til Skipperkroen, Mullerup Strandvej, 4200 Slagelse og indlogerer os. Der bliver arrangeret fælles transport, eller man kan køre selv.

kl. 19 – : Middag m/2 retter og 1 øl/vin/vand og kollegial hygge.

Fredag d. 4/10-24 – Generalforsamlingskursus på Slagelse Gymnasium

kl. 9-12: Workshoprunde 1. Vælg mellem de fire nedenstående workshop. Der serveres formiddagskaffe i løbet af 1. workshop

kl. 12-13: Frokost

kl. 13-16 Workshoprunde 2 og tak for denne gang. Der serveres eftermiddagskaffe med kage/frugt i løbet af 2. workshop

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2024

Din faglige forening inviterer dig til generalforsamling 2024 som i år bliver i umiddelbar forlængelse af FIP-kurset torsdag d. 3/10-24 kl. 16 -17 på Slagelse Gymnasium.

På valg er Jeppe Nilaus Larsen, Jens Grønlund, Christian Kiørboe, Signe Mortensdatter Tirsted. Jeppe, Christian og Signe genopstiller, og Jens Grønlund genopstiller ikke.

Dermed er fire ud af otte bestyrelsesmedlemmer på valg, og vi skal desuden have valgt to suppleanter for ét år ad gangen, og vi regner med, at suppleanterne får en rolle at spille i bestyrelsesarbejdet i det daglige.

Vi opfordrer fra bestyrelsens side alle, der har interesse i GYMMUS som faglig forening, at stille op til bestyrelsen. Er man forhindret i at deltage fysisk eller online på dagen pga. studierejse eller andet, kan man sende en motiveret videoansøgning til formandskabet.  

Alle medlemmer er hjertelig velkomne, men hvis man ikke kan deltage fysisk, er der mulighed for at deltage online på https://meet.google.com/jsg-iqqo-fhr

DAGSORDEN PÅ GENERALFORSAMLINGEN

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer (fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter)
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Valg af redaktør
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Evt.

Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest d.19. september.

Foreningen er til generalforsamlingen vært ved en øl/vand og lidt snacks som vi nok kan trænge til efter en lang dag.

Vi håber at se mange af vores medlemmer!

På snarligt gensyn.

Jeppe Nilaus Larsen og Ida Bruun Clausen, formandskabet i Gymmus.

Om de fire workshops:

W1: “Nye rytmiske øvelser til værktøjskassen” ved Peter Stavrum Nielsen, musiker, underviser og ejer af bodypercussionskolen Groove2day

Få inspiration til rytmiske øvelser på denne workshop med hands-on inspiration til hvordan du kan arbejde rytmisk med din klasse. Det sker bl.a. gennem bodypercussion, lege og mini-koreografiske øvelser. Øvelserne kan være med til at udvikle elevernes rytmiske sans, koordination og improvisation. Peter Stavrum Nielsen er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium, og har i en lang årrække rejst rundt i hele verden med det internationale percussionshow STOMP. Peter er professionel musiker og underviser og har desuden den online bodypercussionskole www.grove2day.com

W2: “Dansk folkemusik: Frilandsmuseum eller progressiv genre?” ved Rune Colin, folkemusiker

Ingen tradition uden fornyelse er paradokset i folkemusikken, for hvordan kan den samtidig rumme 80-årige iført folkedragter og i hundredevis af bunkedansende Roskildefestival-gængere?

Vi tager et kig på danmarkshistorien fra 1700-tallet til i dag, set igennem den folkelige musik. Vi skal arbejde med forskellige eksempler på hvordan musikken har været brugt, se nærmere på de karakteristika der kendetegner folkemusikken og dykke ned i hvad vi kan bruge den til i dag.

Rune Colin spiller bl.a. harmonika i bastard-folk-bandet PÚLK og har holdt flere oplæg om dansk folkemusik

W3: “Popmusik og autenticitet” ved Søren Lund-Olsen, gymnasielærer ved Aarhus Katedralskole og del af skrivegruppen bag udgivelsen “Pop -teori og analyse” om den ny popmusik

Som undervisere i musik er vi vant til at dykke ned i de musikalske parametre, dissekere værker og fremhæve musikkens karakteristika; men vi skal ikke glemme, at en stor del af populærmusikkens virkning på publikum også kommer fra elementer, der ligger ud over det rent musikalske, og meget af det har at gøre med, hvad der bliver opfattet som autentisk hos en kunstner. I denne workshop vil vi se på tendenser i og omkring popmusikken og prøve at kvalificere måden vi snakker om det musik-eksterne.

Workshoppen tager udgangspunkt i den nye bog om popmusik, som netop er på trapperne hos forlaget Systime.

W4: “Sangglæde og sangermod” ved Line Groth, underviser i bl.a. rytmisk korledelse, korarrangement og en af landets mest efterspurgte workshopinstruktører indenfor rytmisk kor og vokalmusik

Hvordan får man hul igennem og får eleverne til lukke op, når vi skal synge eller arbejde med performance i musikundervisningen?

Mange unge er blufærdige i forhold til egen stemme og krop. Og det at synge eller optræde kan ligefrem virke grænseoverskridende. Men med de rette værktøjer, det rette repertoire og et trygt læringsrum kan man hjælpe de unge til at opleve glæden ved sang, korsang og performance.

Kurset her bliver meget ’hands on’. Der bliver præsenteret en række konkrete metoder og øvelser, som vi sammen prøver af i praksis. Og fokus bliver både på det vokale og det performative.
Der bliver også plads til refleksion over de didaktiske overvejelser i undervisningen – og deltagerne får mulighed for at sparre med hinanden. Men først og fremmest skal metoderne mærkes på egen krop – og munde ud i, at vi sammen synger et rytmisk korarrangement med masser af sangglæde og sangermod!

Der er ca. 50 pladser på kurset og workshopholdene fordeles efter først-til-mølle-princippet. Sidste frist for tilmelding er d. 31/8-24

Generalforsamlingskursus 2024
Navn
Navn
Fornavn
Efternavn
Transport Slagelse Gymnasium - Skipperkroen?: