Innovation og omlagt skriftlighed i musikfaget

Generalforsamlingskursus

Formål

Styrkelse af musikunderviseres kompetencer indenfor innovation og omlagt skriftlighed.

Innovative tiltag har fundamentalt ændret den måde bl.a. mediebranchen fungerer og den måde, vi som brugere får lov til at interagere med den. Udviklingen rejser mange spørgsmål omkring musikfagets betydning, musikfagets genstandsområder, men giver også med konkrete bud eksempler på, hvordan man i dag arbejder med innovation i det virkelige liv. Ud fra dette diskuteres om “virkeligheden” kan bruges til at inspirere arbejdet med innovation indenfor STX.
Kim Bisgaard fra Innovation Lab, der selv har en baggrund fra Århus Universitet på Musikvidenskab og nu bl.a. underviser der og på Det Jyske Musikkonservatorium, giver bl.a. en rundflyvning fra virkelighedens innovative tiltag, der har ændret og kommer til at ændre verden, som vi kender den. Musik som genstand har her på mange måder været frontløber, og Kim Bisgaard tager udgangspunkt heri.

Omlagt elevtid vinder i stigende grad indpas på mange skoler rundt i landet. Fagkonsulent Nicolas Marinos vil forsøge at præsentere en systematik og dernæst give flere bud på praksisformer og øvelser, der kan konkretisere omlagt elevtid i musik. Disse eksempler vil afslutningsvist være et oplæg til en diskussion af, hvilke muligheder, styrker og faldgruber omlagt elevtid giver i musikfaget.

Program

Kl. 09:15-09:45: Ankomst og morgenkaffe
Kl. 09:45-10:00: Morgensang v. Jesper Fjord
Kl. 10.00-12.30: Innovation i musikfaget, Kim Bisgaard fra Innovation Lab
Kl. 13.30-16.00: Omlagt skriftlighed i musikfaget ved fagkonsulent Nicolas Marinos m.fl
Kl. 16.00-18.00: Generalforsamling – se dagsorden og forslag til vedtægtsændringer

Kl. 18:30: Festmiddag.

Tid og sted

Fredag den 13. november 2015, kl.9.15-18, Odense Katedralskole, Odense.

Pris

A: 675 kr. for generalforsamlingskursus, generalforsamling og festmiddag
B: 200 kr. for generalforsamling og festmiddag
C: 0 kr. for deltagelse i generalforsamling alene

Tilmelding

Tilmeldingsfrist fredag d. 30. oktober på:
www.gymmus.dk/kurser/generalforsamlingskursus

VEL MØDT!

odkat