naestved2

Der indkaldes til generalforsamling i Gymnasieskolernes Musiklærerforening på Næstved Gymnasium, Nygårdsvej 43, 4700 Næstved

fredag den 15/11 2013 klokken 16.00

– i forlængelse af generalforsamlingskurset på Næstved Gymnasium – efterfølgende er der festmiddag.

Dagsorden i flg. foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Opstilling af kandidater.
  5. Evt. valg af stemmeoptællere jvf. § 6.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af redaktør.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Forslag til sager, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvorefter den endelige dagsorden tillige med formandsberetningen udsendes til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen. (§7)

Vedrørende punkt 4: opstilling af kandidater, er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Jørgen Bruntse, Lone Sand Andersen, Peter Drenck og Rikke Juel Enemærke (Pt. Suppleant for Mette Lønsted). Alle er villige til genvalg. Foreningens medlemmer opfordres til at bringe kandidater til bestyrelsen i forslag.

I flg. Foreningens love §6 skal forslag til kandidater være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, og opstilling kan endvidere finde sted på selve generalforsamlingen.

I forbindelse med Generalforsamlingen er der mulighed for at komme til den efterfølgende festmiddag.

Vi håber på stort fremmøde – ses vi i Næstved?

Vis stort kort