Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Fredag d. 27. oktober kl. 19-20:30 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Opstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Valg af redaktør
 • Indkomne forslag
 • Evt.

Forslag til sager, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden, Søren Hein Christiansen ([email protected]) i hænde senest to uger før generalforsamlingen, hvorefter den endelige dagsorden tillige med formandsberetningen udsendes til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Rikke Schou Hammerum – genopstiller
 • Rikke Juel Enemærke – genopstiller ikke
 • Petur Birgir Petersen – genopstiller
 • Anne Verdelin – genopstiller