Kære kolleger

 

Velkommen tilbage efter en tilpas varm ferie, så jeg håber alle er fuldt opladte til et nyt år. Ry kurset er ved at være fyldt op, men Thomas Nilsson mener der kan klemmes 1-2 flere ind, hvis det skal være. Anne-Mette Christiansen fra Vordingborg udbyder et kursus, som foreningen varmt anbefaler, gengivet her nedenfor, om spændende fremmede kulturer.

Med alle gode ønsker for et indholdsrigt og godt skoleår.

Peter Drenck

 

Musik og andre kulturer – et kursus for musiklærere
(se vedhæftet bilag)

Tid og sted
11.-12.9.2014 – begge dage kl. 9-16 på Frederiksberg Gymnasium, Falkonér Plads 2, 2000 Frederiksberg
eller
2.-3.10.2014 – begge dage kl. 9-16 på Aarhus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Aarhus V

Program
1. dag – Praktisk gumboot-kursus
Kurset tilbyder en praktisk indføring i det sydafrikanske fænomen ’gumboot’ kombineret med
en sociokulturel perspektivering og som en del af et større fagligt og/eller flerfagligt emne om Sydafrika.

Underviser
Rune Thorsteinsson

Formiddag
Introduktion til kursusdag, opvarmnings- og groove-øvelser. Om gumboot, med videoklip.
Arbejde med gumboot-komposition. Notation og dokumentation (video/skriftlig) af arrangement.
Indstuderingsteknikker og opgaveideer.

Eftermiddag
Gumboot som et alment musikalsk fænomen. Hvad kan vi bruge gumboot til i en almen musikalsk
læringsproces i en gymnasial sammenhæng (rytmik/SDS, koordination, hørelære)?
Deltagerforslag inddrages – skabe, dokumentere og videregive.
Hvordan kan man tilrettelægge et kortere og et længere undervisningsforløb? Gumboot som del af
et mikro- og et makroforløb (sociologisk, historisk, sprogligt, kulturelt).
Gruppearbejde – idégenerering med skitser til større eller mindre undervisningsforløb på C/B/A-niveau
– særfagligt såvel som flerfagligt. Eksamensspørgsmål. Opsamling, diskussion og fremførelse.

2. dag – Verdensmusik i undervisningen
Hvorfor bringe fremmede kulturers musik ind i den danske gymnasieundervisning?
Kurset tilbyder metoder til inddragelse af ikke-vestlig musik i musikudøvelse og i musikkundskab
på C- B- og A-niveau i musik.

Undervisere
Peter Toft og Claus Levinsen

Formiddag
Fællessang og begrundelser for inddragelse af fremmede kulturers musik.
Sydafrikansk musik -et undervisningsforløb med ideer til musikanalyser og musikudøvelse,
enkelt-fagligt/flerfagligt. Intensiv lytning af tre stykker musik med henblik på at udtrække numrenes etniske ’DNA’.

Eftermiddag
Sammenspilsgrupper med etnisk flavour. Workshop. Leadsheet-notation.
Oplæg om ikke-vestlig musik i undervisningen. Plenumdrøftelse og videndeling. Fællessang.

Deltagerantal
min. 20 – max. 28

Kursusform
Eksternat. Kurset skal ideelt ses som ét samlet kursus, men man kan også tilmelde sig de enkelte kursusdage særskilt.

Pris
2 dage kr. 3200 – 1 dag kr. 1800 – inkl. forplejning og kursusmateriale.
Forplejning begge dage: morgenkaffe/te med brød, frokost med 1 vand, eftermiddagskaffe/te med kage – samt vand og frugt under hele kurset.

Medbring
– bekvemme sko til gumboot-dans
– evt. smartphone eller anden lyd/videooptager, f.eks. Zoom
– blæseinstrument, violin eller ’etnisk’ instrument – hvis du har et….
– materiale (gerne i Dropbox), ideer, links

Tilmelding med oplysning om dit navn – mobilnr. – skole – skolens EAN – kursusdatoer/kursussted
sendes til:
Anne-Mette Christiansen – email: ac@vordingborg-gym.dk

Hvis du ikke modtager ‘kvittering’ for din tilmelding indenfor 2-3 dage, så send venligst besked til mig på  samme mailadresse.

Kurset udbydes af Vordingborg Gymnasium & HF i samarbejde med Gymnasieskolernes Musiklærerforening.