Invitation til kursus om faglig udvikling i praksis (FIP) i musik

Selvom foreningen tilbyder en kombi med FiP og generalforsamlingskursus (se mere på https://gymmus.dk/fip-og-generalforsamlingskursus-2019/), kan man også nøjes med bare at tage på FiP:

Undervisningsministeriet afholder torsdag d. 19. september 2019 kursus på Fredericia Gymnasium om Faglig udvikling i praksis (FIP) i musik.

Kurset fokuserer på forskellige muligheder for at koble innovativ praksis og teori på B- og A-niveau i det musikalske produktionsprojekt, MPP, på de nye rammer og muligheder i arbejdet med SRP/SSO og endelig på evalueringskriterierne i den nye skriftlige prøve på musik A.

Kursusdeltagerne bedes som forberedelse til dagen sætte sig ind i de nye vejledningernes afsnit om musik i SRP og SSO, samt i evalueringskriterierne for vokalsats, pop/rock og jazz, som de fremgår af ”Lærerens hæfte”, der udsendtes i februar 2019. https://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_downloadfile.do?mat=119698086&id=119698085

I forlængelse af FIP-kurset afholder Gymnasieskolernes Musiklærerforening generalforsamling og dagen efter generalforsamlingskursus. Vær opmærksom på, at tilmeldingsproceduren er forskellig, afhængig af, om du kun tilmelder dig FIP-kurset, eller du ønsker at tilmelde dig både FIP og generalforsamlingskurset.

Alt kursusmateriale lægges løbende op på padlet.com og kan tilgås ved brug af linket hér:

Med venlig hilsen Uffe Englund, fagkonsulent for dans, dramatik & musik [uffe.englund@stukuvm.dk]

Program

09:30-10:00 Ankomst og morgenkaffe
10:00-10:15 Velkommen og kort introduktion til Det Musikalske Produktionsprojekt, MPP
10:15-11:15 MPP-inspiration 1: Nyere produktionsmetoder og æstetikker i moderne popmusik
v/ Anders Reuter, Institut for kunst og kultur, afdelingen for musikvidenskab, KU.
11:15-11:30 Pause
11:30-12:30 Musik i SRP og SSO – Hvordan kan vi tale ud af faget? Og hvordan kan musik indgå i SRP/SSO?
v/Uffe Englund, fagkonsulent, UVM
12:30-13:30 Frokost
13:30-14:45 Nye evalueringskriterier i M2 – Sigtelinjer og opmærksomhedspunkter
v/ Thomas Hammer, formand for opgavekommissionen
14:45-15:00 Pause
15:00-16:00 MPP-inspiration 2: ”Toppen af Poppen” som didaktisk design for MPP
v/Uffe Englund

Praktiske oplysninger

FIP1920-40: Torsdag d. 19/9 kl. 10-16 på Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia.

Tilmelding til FIP kurset sker via GL-E – http://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx. Tilmelding senest den 5. september.

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Spørgsmål om tilmelding og fakturering rettes til GL-E på gl-e@gl.org eller på tlf. 3329 0900.

Ønsker du at tilmelde dig både FiP- og generalforsamlingskursus er deltagelse i kurserne (inkl. forplejning og overnatning) gratis for medlemmer af Gymnasieskolernes Musiklærerforening, og foreningen sørger for tilmelding til FiP for dig.
Tilmelding senest den 1. septemberhttps://gymmus.dk/fip-og-generalforsamlingskursus-2019/