Gymnasieskolernes Musiklærerforening hilser meddelelsen om at Thomas Hammer fra Nørre Gymnasium fortsætter som fagkonsulent i musik, drama og musik og lydproduktion meget velkommen og vi glæder os til det fremtidige samarbejde.