På trods af coronavirus har bestyrelsen alligevel holdt møde – men selvfølgelig virtuelt (tjek Lars’ hår)

Blandt andet blev efterårets generalforsamling og FiP kursus diskuteret. Det bliver i sagens natur nok ikke så omfattende, som vi har gjort det de sidste par år, men begge ting skal nok bliver afholdt. Der kommer mere om dette på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen ønsker alle kollegaer rundt om i landet en god eksamenstid (eller hvad det nu er) og en stor tak for jeres store arbejde med at lave musikundervisning på nettet.