Kære alle

I sidste uge blev vedhæftede notat udsendt til skolerne og de eksamensansvarlige om afviklingen af årets skriftlige eksamen i musik. Notatet er todelt i ny og gammel ordning – men jeg vil umiddelbart tro at der kun bliver hold der kommer op efter 2017-læreplanen i år (da Færøerne ikke skal op).

Musik har i år ikke mindre end 3 ekstra digitale udfordringer:

– Ved en uheldig manøvre (beskrevet i nyhedsbrevet fra februar) er det muligt for mac-elever at lave en pdf af deres M1 som ikke integrerer funktionsfonten. Det er alle elever forhåbentligt orienteret om, og essensen er blot at de skal bruge printerdialogen, så kan det ikke gå galt.

– På trods af pænt stort pres er det ikke lykkedes Netprøver.dk at lave en ordentlig løsning på at musik har to afleveringer. Derfor må M1 i år afleveres i bilagsmappen og M2 i afleveringsmappen. Begge som pdf. Det pålægges i notatet skolerne manuelt at tjekke at begge afleveringer har fundet sted.

– Elever kan møde op til eksamen med et Primus der ikke fungerer fordi de har opgraderet deres styresystem dagen før (som der efterhånden kan være temmelig mange gode grunde til at gøre). Jeg anbefaler skolerne at sørge for at der er en musiklærer til stede ved eksamen således at et sådant problem kan løses, fx med en xtra computer med Primus installeret – eller andet.

Hvis I har musikelever der skal til skriftlig eksamen i år (og det ved I forhåbentligt engang i kommende uge), vil jeg bede jer om at tage notatet med ind til jeres eksamensansvarlige og snakke grundigt igennem hvordan I vil håndtere disse problematikker på jeres skole.

Link til notatet

Mange hilsner Thomas