Fagkonsulent Nicolas Marinos har netop udsendt følgende præciseringer vedr. ændringer i kravene til eksamen i skriftlig musik:

Justering af skriftlig prøve musik A oktober 2015

Der er 3 ændringer:

  1. På forsideteksten til opgavehæftet til M1 (Musikteori 1) vil den kursiverede præcisering blive foretaget:
    Eneste tilladte hjælpemidler: tangentinstrument (eller andet instrument efter eget valg) samt afspilningsudstyr. Eventuelle funktioner i afspilningsudstyret, der kan ændre den originale fil
    med hensyn til tempo, visualisering eller andet, må ikke anvendes
  2. I opgave 3 (Harmonisering) ændres overskriften til ”Funktionstonal harmonisering”
  3. Opgave 4 vil fremover blive udstyret med tre bokse umiddelbart efter melodien, men inden prosaanalysen, hvor eksaminanderne skal skrive toneart, taktart og ambitus.

De tre ændringer er udfoldet i ovenstående dokument.