Musikmuseet åbner som et nyt, autentisk læringsrum

Musikmuseet er museet om musikhistorien. Museets udstilling har i en længere periode været lukket på grund af flytning til det tidligere Radiohus på Rosenørns Allé; bygningen her vil fremover danne rammen om et enestående “musikkens hus” i et samarbejde mellem Musikmuseet og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor museets samlinger bringer den levende musik ind i en kulturhistorisk sammenhæng, og hvor den levende musik tilfører museets samlinger en klanglig dimension.

September 2014 åbner Musikmuseet for elever på alle niveauer. Sanseoplevelser, udforskning, kreativ udfoldelse og dialog vil være det pædagogiske omdrejningspunkt, og der vil være fokus på både musikfaglige og tværfaglige forløb.
Musikmuseet indeholder to etager fyldt med læringsmuligheder og opdagelser indenfor musikkens verden. En etage indeholder museets udstillingsareal, hvor vores nye permanente udstilling med historiske musikinstrumenter og interaktiv formidling rummer et utal af muligheder i forhold til undervisning. Samtidig rummer Musikmuseet også, på en separat etage, Det Klingende Museum – et sted dedikeret til elever og deres fysisk-sanselige og eksperimenterende møde med musikkens instrumenter.

Det Klingende Museum er rigt udstyret med musikinstrumenter til praktiske hands-on workshops for elever. Her har børn og unge mulighed for at udforske musikinstrumenter og musiske udtryk indenfor både klassisk, traditionel og rytmisk musik. Børn og unge med vidt forskellig social og kulturel baggrund kommer her til at udfolde sig i et musik- og museumsmiljø, hvor læring og selvudfoldelse er to bærende elementer. I det Klingende Museum kan eleverne både møde moderne instrumenter og kopier af historiske instrumenter – alt sammen under kyndig og inspirerende vejledning af bl.a. unge studerende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium.

Den nye udstilling åbner for publikum 12. september 2014.