Regionsmødet afholdes på Rødkilde Gymnasium.

Tilmeldingsfrist: fredag d. 21. februar til Mette Hofman Bøegh, [email protected]

Oplys venligst navn og skole ved tilmelding.

Foreløbigt program

09:00 – 09:15: Morgensang og præsentation af deltagerne.
09:15 – 09:45: Innovation i musikfaget – Et ministerielt udviklingsprojekt for alle fag.
09:45 – 10:30: Skriftlighed i musik – prosaanalyser især ifm. sro, at-synopsis og ikke mindst srp og sso.
10:30 – 10:45: Formiddagskaffe
10:45 – 11:15: Kommende forsøg i faget. Orientering og spørgsmål
11:15 – 11:40: Musikdidaktik (tydeligere begrundelser for stofvalg) og begreber i musikdidaktikken
11:40 – 12:00: Plenumdiskussion af foregående oplæg
12:00 – 12:30: Frokost
12:30 – 13:00: Fra kernestof til dannelse i musikfaget. Bud på mulige tilgange.
13:00 – 13:30: Plenumdiskussion af foregående oplæg
13:30 – 13:45: Eftermiddagskaffe
13:45 – 14:45: Tema valgt af regionens musiklærere
14:45 – 15:00: Afrunding og evaluering af dagen